Na audio jednotce vyberte požadovaný zdroj.
Pomocí ovládání můžete řídit následující funkce:
Missing Image
AZvýšení hlasitosti
BVyhledávání směrem nahoru nebo další
CSnížení hlasitosti
DVyhledávání směrem dolů nebo předchozí
ERežim
Stisknutím tlačítka M zvolíte zdroj zvukového signálu.
Vyhledávání, další nebo předchozí
Tlačítko Vyhledávání stiskněte pro:
  • přeladění rádia na další nebo předchozí uloženou stanici,
  • přehrání následující nebo předchozí skladby.
Stiskněte a podržte tlačítko vyhledávání pro:
  • přeladění na další rozhlasovou stanici s vyšší nebo nižší frekvencí v rámci daného frekvenčního rozsahu,
  • vyhledávání ve skladbách.