Všechna vozidla
  POZOR:  Tažný hák je opatřen levostranným závitem. Při montáži jím otáčejte proti směru hodinových ručiček a nakonec ověřte řádné dotažení. Pokud tak neučiníte, tažný hák se může uvolnit.

Tažný hák musí být vždy uložen ve vozidle.
Missing Image
Transit
Missing Image
Všechna vozidla
Přední tažné zařízení
Missing Image
  1. Zatlačte na kryt.
  1. Uvolněte jej.
Missing Image
  1. Namontujte tažný hák.
Zadní tažné zařízení
Missing Image
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno tažným okem, použijte je k tažení jiných vozidel.