POZOR:  Nepoužívejte sadu s kompresorem pro nouzový dojezd po defektu pneumatiky. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
  POZOR:  V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky lze některé pneumatiky utěsnit pouze částečně. V některých případech utěsnění není možné vůbec. Při ztrátě tlaku v pneumatice dochází ke změně jízdních vlastností vozidla a může dojít až ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
  POZOR:  Soupravu nepoužívejte, pokud byla pneumatika již dříve poškozena, například podhuštěná při jízdě. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Pokud vozidlo není vybaveno rezervním kolem, má lepicí sadu a kompresor pro opravu pneumatiky. Tato souprava se nachází v zavazadlovém prostoru. Používejte pouze soupravu, která byla dodána s vaším vozidlem.
Poznámka:   Souprava na opravu pneumatiky dokáže opravit jeden průraz pneumatiky (o průměru do 6 mm).
Missing Image
AMěřič tlaku.
BSpínač napájení.
CTrubice láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik.
DLáhev s těsnicí hmotou.
E12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím.
FPojistný ventil přetlaku.
GTrubice kompresoru pro huštění pneumatik.
Poznámka:   Výstražný štítek s maximální rychlostí je připevněn na láhvi s těsnicí hmotou.
Poznámka:   Nepoužívejte láhev s těsnicí hmotou po uplynutí doby její použitelnosti. Náhradní láhev s těsnicí hmotou můžete získat u autorizovaného prodejce.
Missing Image  Pokud svítí varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, učiňte následující kroky:
 1. Postupně zpomalte, a jakmile to bude bezpečné, zastavte.
 1. Zatáhněte ruční brzdu a vypněte zapalování.
 1. Najděte v pneumatice proražené místo.
Poznámka:   Neodstraňujte z proražené pneumatiky předměty, např. hřebíky nebo vruty.
Použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresorem pro opravu pneumatiky
  POZOR:  Než pneumatiku dohustíte, prohlédněte její bočnici. Pokud vykazuje jakékoli praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nehustěte. Mohlo by dojít ke zranění.
  POZOR:  Při huštění pozorujte bočnici pneumatiky. Pokud se na pneumatice objeví jakékoli praskliny, boule nebo jiné podobné poškození, vypněte kompresor a nechejte vzduch uniknout přetlakovým ventilem. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
  POZOR:  Když je kompresor v provozu, nestůjte přímo vedle pneumatiky. V případě prasknutí pneumatiky by mohlo dojít ke zranění.
  POZOR:  Je-li souprava v provozu, nenechávejte ji bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut. To by mohlo mít za následek nesprávnou funkci kompresoru a vážné zranění osob.

Missing Image
 1. Sejměte trubici pro huštění pneumatiky a vytáhněte 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím zpod kompresoru.
Missing Image
 1. Rozviňte trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik.
Missing Image
 1. Lahev s těsnicí hmotou připojte ke kompresoru.
 1. Připojte trubici kompresoru pro huštění pneumatik k ventilu láhve s těsnicí hmotou.
Missing Image
 1. Demontujte prachovou čepičku ventilu pneumatiky a připojte trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik k ventilu pneumatiky.
Missing Image
 1. Zapojte 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím do 12V zásuvky ve vozidle.   Viz   Přídavné zásuvky
 1. Spusťte motor.
Missing Image
 1. Zapněte kompresor.
Missing Image
 1. Pneumatiku nahustěte na tlak mezi 2–3 bar.
Poznámka:   Pokud tlak vzduchu v pneumatice do deseti minut nedosáhne hodnoty 1,8 bar, je pneumatika zřejmě poškozena natolik, že provizorní oprava není možná. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat. Nepokračujte v jízdě s vozidlem.
 1. Jakmile pneumatika dosáhne doporučeného tlaku mezi 2–3 bar, vypněte kompresor a zapalování.
 1. Odpojte trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik od ventilu pneumatiky a vytáhněte 12V napájecí konektor se stejnosměrným napětím.
Poznámka:   Neodpojujte lahev s těsnicí hmotou od kompresoru.
 1. Namontujte zpět prachovou čepičku ventilu pneumatiky.
 1. Nalepte na volant výstražný štítek a sadu správně uložte v zavazadlovém prostoru.
Missing Image
 1. Ihned s vozidlem jeďte po 4–6 km. Nepřekračujte 80 km/h.
Missing Image
 1. Po jízdě mezi 4–6 km s vozidlem zastavte a zkontrolujte tlak v pneumatice. Viz  Tire Pressures . 
Poznámka:   Pokud tlak vzduchu v pneumatice poklesl na hodnotu 1,8 bar nebo níže, je pneumatika zřejmě poškozena natolik, že provizorní oprava není možná. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat. Nepokračujte v jízdě s vozidlem.
Po použití soupravy s těsnicí hmotou a kompresoru pro opravu pneumatiky
  POZOR:  Pokud za jízdy cítíte silné vibrace, slyšíte nezvyklé zvuky nebo si všimnete nestabilních jízdních vlastností, zpomalte a jakmile to bude bezpečné, zastavte. Pneumatiku znovu prohlédněte a zkontrolujte tlak. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 bar nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule nebo podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

Souprava umožňuje pouze jízdu na krátkou vzdálenost. Předpisy týkající se oprav či výměny pneumatiky po použití soupravy na opravu pneumatiky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Doporučujeme obrátit se na pneuservis.
Po použití soupravy:
 • Před opravou či výměnou proražené pneumatiky s vozidlem nepodnikejte jízdy delší než 200 km.
 • Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla utěsněna pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik. Upozorněte je na zvláštní jízdní podmínky, které musejí být dodržovány.
 • Dokud nebude utěsněná pneumatika opravena či vyměněna, je u ní nutno pravidelně sledovat tlak vzduchu. Před demontáží pneumatiky z ráfku kola informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu.
 • Sejměte láhev s těsnicí hmotou a trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik z kompresoru a zlikvidujte je jako domovní odpad nebo je vraťte autorizovanému prodejci.
 • Zakupte náhradní láhev s těsnicí hmotou a trubici láhve s těsnicí hmotou pro huštění pneumatik u autorizovaného prodejce.