POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   Informační displej zůstává zapnutý ještě několik minut po vypnutí zapalování.
Seznam zařízení
Ikona změní barvu a označí tak aktuálně používanou funkci.
Missing Image  CDMissing Image  Radio
Missing Image  Přídavný vstup
Tlačítka informačního displeje
Missing Image
 Ovladači na informačním displeji audio jednotky je možné ovládat různé systémy vozidla. Na informačním displeji se zobrazují odpovídající informace.
Použití tlačítek:
  • Tlačítka se šipkou nahoru a dolu slouží k procházení a zvýraznění možností v nabídce.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo zobrazíte dílčí nabídku.
  • Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo opustíte podnabídku.
  • V libovolnou chvíli podržte stisknuté tlačítko se šipkou vlevo a dojde k návratu na obrazovku hlavní nabídky.
  • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.
Struktura nabídky – informační displej
Nabídku zobrazíte pomocí ovládání informačního displeje.
Poznámka:   V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy.
Systém SYNC-Media vám umožní přístup k funkcím systému SYNC®.

SYNC telefon  
Vytočit číslo
 
Opakované volání
 
Telefonní seznam
 
Seznamy hovorů
 
BT device
 


Nabídka  
Ford EcoMode
   
SYNC nastavení
Bluetooth
 
Systém. info
 
Hlas
 
SYNC aplikace
   
Navigace
Volby trasy
 
Zobrazení mapy
 
Funkce asistenta
 
Osobní údaje
 
Reset vš. nastavení
 
Nastavení audio
Adapt. hlasitost
 
Zvuk
 
Nav-Audio mix
 
Nastavení DSP
 
Ekvalizér DSP
 
Doprava
 
Zprávy
 
Altern. frekvence
 
RDS regionální
 
DAB servis. odk.
 
 
Bluetooth
 
Nastavení vozidla
Reg. prokluzu
 
Tyre pressure sys
 
Rozj. do svahu
 
Rain sensor
 
Směrovka
 
Signální tóny
 
Nastavení hodin
Automat. (GPS)
 
Nastavit čas
 
Nastavit datum
 
Časové pásmo
 
Letní čas
 
24 hodin
 
Nastavení displeje
Jedn. měření
 
Jazyk
 
Tlumení sv.
 

System Check
Pokud je potřeba, nejprve se zobrazí všechna aktivní varování. Nabídka kontroly systému se může lišit v závislosti na různých možnostech vybavení a aktuálním stavu vozidla. Tlačítka se šipkami nahoru/dolů jsou určena k procházení seznamu.

Tourneo Courier/Transit Courier Návod k obsluze pro vlastníky