Optimálního výkonu dosáhnete, pokud budete lišty stěrače vyměňovat alespoň jednou ročně.
Poloha pro servis
Missing Image
Když vypnete zapalování, můžete ručně přemístit raménka stěračů do servisní polohy.
Poznámka:   Při přesunu ramene stěrače do servisní polohy jej nedržte za stírací lišty.
 Nastavte stěrače čelního skla do polohy pro servis, abyste mohli vyměnit jejich stírátka. Po zapnutí zapalování se stěrače čelního skla vrátí do výchozí polohy.
Poznámka:   Když je zapnuté zapalování, nelze raménka stěračů přemístit do servisní polohy ručně.
Poznámka:   Servisní polohu stěračů můžete používat pro snazší přístup k stírátkám stěračů při jejich čištění od sněhu a ledu.
Lišty předních stěračů
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
Missing Image
 1. Zvedněte raménko stěrače a poté stiskněte zajišťovací tlačítka stírátka stěrače směrem k sobě.
 1. Stírátko stěrače mírně vytočte.
 1. Demontujte lištu stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
 1. Instalaci proveďte obráceným postupem.
Poznámka:   Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.
Lišta stěrače zadního okna
Zadní výklopné dveře
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
 1. Zvedněte rameno stěrače.
Missing Image
 1. Stírátko stěrače mírně vytočte.
 1. Demontujte lištu stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
 1. Instalaci proveďte obráceným postupem.
Poznámka:   Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.
Dvojité zadní dveře
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
Missing Image
 1. Zvedněte rameno stěrače.
 1. Umístěte lištu stěrače do pravého úhlu vůči ramenu stěrače.
Missing Image
 1. Stiskněte pojistnou sponu lišty stěrače.
Missing Image
 1. Uvolněte lištu stěrače z ramena stěrače.
 1. Odsuňte lištu stěrače stranou.
Missing Image
 1. Demontujte lištu stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
 1. Instalaci proveďte obráceným postupem.
Poznámka:   Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.