POZOR:  Neukládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo smrt.

Demontáž potahu
Missing Image
  1. Demontujte lanka krytu zavazadlového prostoru.
Missing Image
  1. Kryt zavazadlového prostoru zvednutím odpojte a otočte o 180 stupňů.
Missing Image
  1. Kryt zavazadlového prostoru posuňte za sedadla v zadní řadě.
  1. Kryt zavazadlového prostoru připněte na místě.