Systém alarmu
Vaše vozidlo může být vybaveno jedním z následujících systémů alarmu:
  • alarm prvního typu se snímači interiéru a sirénou se záložní baterií
  • obvodový alarm
Obvodový alarm
Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří včetně zavazadlového prostoru a kapoty vozidla.
Snímače interiéru
Missing Image
Vnitřní snímače se nachází na stropní konzole.
Po zamknutí vozidla a aktivaci poplašného zařízení začnou snímače sledovat jakýkoliv pohyb uvnitř vozidla.
Poznámka:   Interiérové snímače nezakrývejte.
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno síťovou přepážkou nebo není vybaveno žádnou přepážkou, snímače budou snímat celý interiér. Pokud je vozidlo vybaveno přepážkou jiného typu, snímače budou snímat pouze prostor kabiny.
Siréna se záložní baterií
Dalším poplašným zařízením je siréna s vlastní baterií. Tato siréna se rozezní při odpojení akumulátoru vozidla nebo baterie sirény. Systém se aktivuje, jakmile zamknete vozidlo.
Spuštění alarmu
Je-li poplašné zařízení aktivováno, spouští se poplach těmito způsoby:
  • Pokud dojde k otevření dveří, zadních výklopných dveří nebo kapoty bez pomoci správného klíče nebo dálkového ovládání.
  • Pokud je demontován navigační systém nebo některé typy audio systému.
  • Pokud zapnete zapalování bez správně nakódovaného klíče.
  • Pokud interiérové snímače zaznamenají pohyb ve vozidle.
  • Pokud se odpojí akumulátor nebo záložní baterie sirény, u vozidel vybavených sirénou se záložní baterií.
Dojde-li ke spuštění poplachu, bude po dobu 30 sekund znít houkačka a po dobu 5 minut budou blikat výstražná světla.
Jakýkoliv další výše uvedený pokus opětovně spustí poplach.
Plná a snížená ochrana
Plná ochr.
Plná ochrana je standardním nastavením.
Při plné ochraně jsou po zapnutí alarmu aktivovány snímače interiéru.
Nezapínejte plnou ochranu poplašným zařízením, pokud jsou ve vozidle cestující, zvířata nebo jiné pohybující se objekty.
Snížená ochrana
Při snížené ochraně jsou po zapnutí alarmu deaktivovány snímače interiéru.
Výběr plné nebo snížené ochrany
Na informačním displeji můžete vybrat úplnou nebo sníženou ochranu.
Poznámka:   Volbou snížené ochrany nedojde k trvalému nastavení alarmu do tohoto režimu. Snížená ochrana bude nastavena pouze do dalšího zapnutí zapalování. Pokud pravidelně alarm nastavujete na sníženou ochranu, vyberte tu možnost, kdy budete při odchodu vyzváni k výběru nastavení.
Dotázat se
Alarm je možné nastavit tak, že se informační displej pokaždé zeptá, jaký režim ochrany si přejete nastavit. Vždy, když vypnete zapalování, se na informačním displeji zobrazí zpráva. Pokud si přejete zapnout sníženou ochranu, stiskněte po zobrazení této zprávy tlačítko OK. Pokud si přejete zapnout plnou ochranu, opusťte vozidlo bez stisknutí tlačítka OK.
Aktivace poplašného zařízení
Poplašné zařízení aktivujete zamknutím vozidla.   Viz   Dveře a zámky
Deaktivace poplašného zařízení
Obvodový alarm
Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemknutím dveří pomocí klíče, zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Poplašné zařízení první kategorie
Vypnutí a ztišení poplachu je možné odemknutím dveří pomocí klíče, zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče do 12 sekund nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.