POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.

Chcete-li zajistit, aby systém střešního nosiče správně plnil svou funkci, je nutné položit náklad přímo na příčníky namontované na podélné střešní lišty.
Poznámka:   Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel.
Náklad vždy bezpečně zajistěte. Před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici zkontrolujte, zda jsou stahovací popruhy řádně utaženy.

Nejvyšší přípustné zatížení střechy (včetně střešního nosiče) kg  
Transit – kromě modelu Sport Van   60 kg
Transit – model Sport Van   40 kg
Tourneo   45 kg