Missing Image
  1. Přitáhněte páčku směrem k sobě.
  1. Zatlačte páčku směrem od sebe.
Poznámka:   Ujistěte se, že je páčka řádně zajištěná.