Dálkové ovládání
Odemykání dveří
Missing Image   Stisknutím tlačítka odemkněte všechny dveře.Jedno dlouhé bliknutí směrových světel potvrdí, že se vaše vozidlo odemklo.
Poznámka:   Dveře na straně řidiče můžete odemknout klíčem.Pokud dálkové ovládání nefunguje, použijte klíč.
Poznámka:   Pokud necháte vozidlo bez dozoru několik týdnů, dálkové ovládání se vypne. Po odemknutí a nastartování vozidla se dálkové ovládání znovu aktivuje.
Centrální zamykání
Missing Image   Stisknutím tlačítka uzamknete všechny dveře.Jedno krátké bliknutí směrových světel potvrdí, že se vaše vozidlo zamklo.
Poznámka:   Dveře řidiče můžete zamknout klíčem.Pokud dálkové ovládání nefunguje, použijte klíč.
Dvojité zamykání dveří
  POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř.
Missing Image   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.Tři krátká bliknutí směrových světel potvrdí, že se aktivovalo dvojité zamknutí vozidla.
Pokud aktivujete dvojité uzamknutí vozidla a zůstanete uvnitř, můžete se zapnutím zapalování vrátit k běžnému zamknutí.
Zamykání a odemykání dveří zevnitř
Missing Image  Chcete-li zamknout nebo odemknout všechny dveře včetně zadních výklopných dveří, stiskněte ovládání elektrických zámků dveří na přístrojové desce.
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Zamykání dveří
Otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Dvojité zamykání dveří
Dvakrát během tří sekund otočte horní částí klíče směrem k přední části vozidla.
Odemykání dveří
Natočte horní část klíče směrem k zadní části vozidla.
Přeprogramování funkce odemykání
Otevření posuvných dveří zevnitř
Missing Image
Otevření dvojitých zadních dveří
Missing ImageMissing Image
 1. Otevřete zadní dveře nákladového prostoru.
Missing Image
 1. Zatažením za páčku uvolněte pojistku.
 1. Zcela otevřete dveře nákladového prostoru.
Missing Image
Zadní nouzový východ
Missing Image
V nouzových situacích můžete otevřít dveře zatažením za vnitřní kliku směrem nahoru.
Uzamykání jednotlivých dveří dříkem klíče
Missing Image
V případě poruchy funkce centrálního zamykání lze jednotlivé dveře zamknout klíčem v zobrazené poloze.
Levá strana
Dveře uzamčete otočením klíčem ve směru otáčení hodinových ručiček.
Pravá strana
Klíč otočte proti směru hodinových ručiček.
Automatické zamykání
Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Automatické opětovné zamčení
 Pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním, dveře se automaticky znovu zamknou. Zámky dveří a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Odemknutí dveří (jednoduché odemknutí)
Všechny dveře se odemknou, pokud provedete některý z těchto úkonů:
 • zatáhnete za vnitřní kliku dveří řidiče, pokud nejsou dveře dvojitě uzamčeny,
 • otočíte klíčem v zámku dveří směrem k zadní části vozidla,
 • stisknete tlačítko odemykání na dálkovém ovládání,
 • jednou stisknete tlačítko vnitřního odemykání dveří.
Poznámka:   Pokud jste aktivovali dvojité zamykání vozidla, tlačítko vnitřního odemykání dveří bude funkční pouze po dobu cca 11 s.
Dvojité odemykání
Přední dveře se odemknou, pokud provedete některý z těchto úkonů:
 • zatáhnete za vnitřní kliku dveří řidiče, pokud nejsou dveře dvojitě uzamčeny,
 • otočíte klíčem v zámku dveří směrem k zadní části vozidla,
 • stisknete tlačítko odemykání na dálkovém ovládání,
 • jednou stisknete tlačítko vnitřního odemykání dveří.
Poznámka:   Pokud jste aktivovali dvojité zamykání vozidla, tlačítko vnitřního odemykání dveří bude funkční pouze po dobu cca 11 s.
Přední dveře a nákladový prostor se odemknou, pokud provedete některý z těchto úkonů:
 • dvakrát během tří sekund otočíte klíčem v zámku směrem k zadní části vozidla,
 • dvakrát během tří sekund stisknete tlačítko odemykání na dálkovém ovládání.
 • dvakrát během tří sekund stisknete tlačítko vnitřního odemykání.
Nastavitelné odemykání
 Nastavitelné odemykání je nastaveno ve chvíli prodeje.Umožňuje zvolit, které dveře se odemknou jedním nebo dvěma stisky tlačítka odemykání nebo tlačítka odemykání zavazadlového prostoru na dálkovém ovládání. Pokud je tato funkce vypnuta, nebude ji možné znovu aktivovat.Další informace získáte od autorizovaného prodejce.