Missing Image
Azcela otevřen.
BČástečně uzavřená
Czcela zatažen,
Sklopení stěny mezi motorovým prostorem a kabinou
Sklopte sedadlo spolujezdce zcela dopředu do rovné polohy.
Seřízení stěny mezi motorovým prostorem a kabinou
Vytáhněte uvolňovací kolík (A) nahoru a sklopte stěnu mezi motorovým prostorem a kabinou směrem ke středové konzole. Stěnu mezi motorovým prostorem a kabinou můžete zajistit částečně uzavřenou tím, že necháte zapadnout kolík do otvoru na sedadle (B). Stěnu mezi motorovým prostorem a kabinou můžete zcela uzavřít tím, že ji zatáhnete do středové konzoly (C).