POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Missing Image   Stisknutím ovladače okno otevřete. Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Pokud je otevřeno jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.
Otevření okna jedním dotykem
 Ovladač stiskněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
 Ovladač zvedněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Ochrana proti přivření
Pokud okno narazí na nějakou překážku, zastaví se a vrátí se zpět.
Poznámka:   Pokud odpojíte akumulátor, bude nutné resetovat ochranu proti přivření.
Potlačení ochrany proti přivření
  POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno při kontaktu s překážkou neobrátí směr svého chodu. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

 1. Zavřete okno dvakrát až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
 1. Zavřete okno do bodu odporu potřetí.Ochrana proti přivření je nyní deaktivovaná a okno lze zavřít ručně.
 1. Okno překoná bod odporu a bude jej možné zcela zavřít.
Poznámka:   Pokud se okno nezavře, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Resetování ochrany proti přivření
 1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte spínač a podržte jej.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte spínač a podržte jej.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Stiskněte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.
 1. Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte spínač.
 1. Otevřete okno pomocí otevření jedním dotykem.
Poznámka:   Pokud se okno pomocí funkce ovládání jedním dotykem nezavře, opakujte postup.