Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led nebo listí.
Poznámka:   Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:   Chcete-li snížit vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:   Zamlžování čelního skla za vysoké vlhkosti můžete zabránit tak, že proudění vzduchu nasměrujete do větracích otvorů u čelního skla.
Poznámka:   Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Rychlé vytápění interiéru
 • Rychlost motorku ventilátoru nastavte na nejvyšší hodnotu.
 • Nastavte nejvyšší teplotu.
 • Nasměrujte vzduch do větracích otvorů v prostoru pro nohy.
Doporučená nastavení topení
 • Rychlost motorku ventilátoru nastavte na vysokou hodnotu.
 • Nastavte požadovanou teplotu.
 • Nasměrujte vzduch do větracích otvorů v prostoru pro nohy a u čelního skla.
Rychlé chlazení interiéru
 • Rychlost motorku ventilátoru nastavte na vysokou hodnotu.
 • Zvolte maximální ochlazování.
 • Nasměrujte vzduch do větracích otvorů v přístrojové desce.
Doporučená nastavení pro chlazení
 • Rychlost motorku ventilátoru nastavte na nejvyšší hodnotu.
 • Nastavte požadovanou teplotu.
 • Nasměrujte vzduch do větracích otvorů v přístrojové desce.
Odmlžování bočních oken za studeného počasí
 • Nasměrujte vzduch do větracích otvorů v přístrojové desce a u čelního skla.
 • Zapnete klimatizaci.
 • Nastavte požadovanou teplotu.
 • Rychlost motorku ventilátoru nastavte na nejvyšší hodnotu.
 • Proud vzduchu z postranních výdechů nasměruje k bočním oknům.
 • Zavřete střední větrací otvory.
Maximální chlazení pomocí větracích otvorů na přístrojové desce a v prostoru pro nohy
 • Ovladač teploty otočte proti směru hodinových ručiček na nejnižší nastavení.
 • Zapněte klimatizaci a recirkulaci vzduchu.
 • Zvolte nejvyšší rychlost motorku ventilátoru a poté ji upravte tak, aby vám vyhovovala.