POZOR:  Nepřipojujte volitelná elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače cigaret může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.
  POZOR:  Nepoužívejte elektrickou zásuvku k zapojení zapalovače cigaret. Nesprávné použití elektrických zásuvek může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka na vozidlo, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

Zásuvku nepoužívejte k zavěšení jakéhokoli příslušenství.
Nepřekračujte povolené hodnoty zatížení zásuvky ve vozidle (12 V ss., 180 W), jinak může shořet pojistka.
Když elektrické zásuvky nepoužíváte, zavřete jejich uzávěry.
Elektrická napájecí zásuvka je určena výhradně k zapojení zástrčky přídavných zařízení.
Zásuvku lze používat po dobu 75 minut od vypnutí zapalování.
Poznámka:   Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A.
Předejití vybití autobaterie:
  • Když je motor vypnutý, používejte elektrickou zásuvku pouze po dobu nezbytně nutnou.
  • Zařízení nesmí být v zásuvce zapojeno přes noc ani při dlouhodobém parkování vozidla.
Napájecí zásuvky se nachází na následujících místech:
  • Na středové konzole.
  • Uvnitř středové konzoly.
  • na zadní straně středové konzoly;
  • Uvnitř zavazadlového prostoru.