Mnohé elektronické součásti vozidla obsahují paměťové moduly, do kterých se dočasně či trvale zapisují technická data o stavu vozidla, událostech a poruchách.
Tato technická informace popisuje stav dílů, jednotek, systémů a prostředí:
  • Provozní stav systémových dílů (např. hladiny kapalin).
  • Stavové zprávy o vozidle a jeho jednotlivých součástech (např. rychlost otáčení kol, míra zpomalení či příčné zrychlení).
  • Poruchy a závady důležitých systémových součástí (např. osvětlení nebo brzdové soustavy).
  • Reakce vozidla v různých jízdních situacích (např. nafouknutí airbagu nebo zásah elektronického stabilizačního systému).
  • Údaje o prostředí (např. teplota).
Jedná se tedy výhradně o technická data, která slouží k rozpoznání a nápravě poruch a k optimalizaci funkcí vozidla. Na základě těchto údajů není možné sestavit profil jízdy, ze kterého by bylo možné poznat, jaké trasy vozidlo absolvovalo.
Zaměstnanci servisních dílen (včetně autorizovaných) mohou při opravě, servisu, záručních reklamacích či pravidelných kontrolách využít speciální diagnostická zařízení, kterými lze tato data načíst z paměťových zařízení, a zobrazit si technické údaje o událostech a poruchách. V případě zájmu si můžete vyžádat další informace. Pokud dojde k nápravě poruchy, jsou daná data z paměťové jednotky odstraněna. Případně jsou data průběžně přepisována.
Při používání vozidla může dojít k situacím, kdy je možné tato technická data využít k jiným účelům (například při vytváření zprávy o nehodě, popisu poškození vozidla, svědecké výpovědi atd.). V takových případech je možné tato data předat patřičným odborníkům.
Se zákazníkem mohou být smluvně dohodnuty další funkce umožňující přenos určitých dat z vozidla (např. poloha vozidla v případě nutnosti zásahu záchranných složek).
Poznámka:   Nepřipojujte bezdrátová zásuvná zařízení ke konektoru diagnostiky. Neoprávněné třetí strany by mohly získat přístup k datům vozidla a ohrozit funkčnost systémů souvisejících s bezpečností. Připojování zařízení ke konektoru diagnostiky umožněte pouze opravnám, které se řídí námi vydanými pokyny týkajícími se servisních postupů a oprav.