Pomocí ovládání informačního displeje na volantu je možné vymazat nebo změnit nastavení klíče MyKey.   Viz   Informační displeje
Hlavním klíčem zapněte zapalování.
Chcete-li vymazat všechny klíče MyKey ze všech nastavení klíčů MyKey, přejděte do hlavní nabídky stisknutím tlačítka se šipkou doleva a přejděte na položku:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
Vymazat MyKey
Podržte tlačítko OK, dokud se na přístrojovém panelu nezobrazí následující zpráva.  
Všechny MyKeys
   
vymazány

Poznámka:   Když vymažete klíče MyKey, dojde k odstranění všech omezení a obnovení původního stavu hlavního klíče u všech klíčů MyKey.