POZOR   POZOR:  Než zahájíte vyvolávání nastavení sedadla z paměti, ověřte, že se v bezprostředním okolí sedadla nenachází žádné překážky a nikdo z cestujících se nedotýká pohyblivých dílů.
POZOR   POZOR:  Paměťovou funkci nepoužívejte za jízdy.

Tato funkce slouží k automatickému vyvolání polohy sedadla řidiče, elektricky nastavitelných zrcátek a příplatkového elektricky nastavitelného sloupku řízení z paměti. Ovládání paměťových funkcí se nachází ve dveřích řidiče.
Image Shown Without Description
Uložení předvolené polohy
  1. Zapněte zapalování.
  2. Sedadlo, vnější zpětná zrcátka a sloupek řízení si nastavte do požadované polohy.
  3. Podržte požadované tlačítko předvolby, dokud nezazní zvukový signál.
Do paměti si můžete uložit až tři různá nastavení poloh. Do paměti můžete ukládat kdykoliv.
Vyvolání předvolené polohy
Stiskněte tlačítko předvolby, ke kterému jste si uložili požadované nastavení polohy. Sedadlo, zrcátka a sloupek řízení se přesunou do polohy uložené pro tuto předvolbu.
Poznámka:   Nastavení předvolené polohy můžete vyvolat z paměti pouze tehdy, pokud je zapalování vypnuto nebo pokud je při zapnutém zapalování volič převodovky v poloze parkování (P) či neutrál (N).
Nastavení předvolené polohy můžete vyvolat z paměti také následujícími způsoby:
  • Stiskem tlačítka odemknutí na přívěsku klíče s inteligentním přístupem (pokud je tlačítku předvolená poloha přiřazena).
  • Zatažením za inteligentní kliku dveří řidiče, pokud máte u sebe přívěsek klíče.
  • Zadáním přístupového kódu na klávesnici Securicode.   Viz   Dveře a zámky
Poznámka:   Pokud použijete přiřazený přívěsek k vyvolání polohy z paměti při vypnutém zapalování, sedadlo se přesune do polohy pro snadné nastupování.
Poznámka:   Pokud během vyvolávání nastavení z paměti stisknete ovladač některého z prvků, jehož nastavení se ukládá do paměti (spínače elektricky nastavitelného sedadla, zrcátka nebo sloupku řízení), nebo kterékoliv paměťové tlačítko, proces se zruší.
Přiřazení předvolené polohy k dálkovému ovládání nebo přívěsku klíče s inteligentním přístupem
Do paměti můžete uložit předvolené polohy pro nejvýše tři dálková ovládání nebo klíče s inteligentním přístupem (IA).
  1. Při zapnutém zapalování lze přesunout předvolené polohy do požadovaných poloh.
  1. Stiskněte a přidržte požadované tlačítko předvolby po dobu zhruba pěti sekund. Přibližně po dvou sekundách zazní zvukový signál. Tlačítko držte, dokud zvukový signál nezazní podruhé.
  1. Do tří sekund stiskněte tlačítko zamykání na přiřazeném dálkovém ovládání.
Při rušení přiřazení dálkového ovládání postupujte stejně – pouze v kroku 3 stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko odemykání.
Poznámka:   Pokud se bude v dosahu nacházet více dálkových ovládání nebo klíčů s inteligentním přístupem, vyvolá se z paměti nastavení přiřazené ke klíči, který vyvolání z paměti provedl jako první.
Funkce snadného nastupování a vystupování
Pokud zapnete funkci snadného nastupování a vystupování, dojde po vypnutí zapalování k posunutí sedadla řidiče o 5 cm vzad.
Po zapnutí zapalování se sedadlo řidiče vrátí do předchozí polohy.
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.   Viz   Informační displeje