Poznámka:   Systém bezklíčového startování nemusí fungovat v případě, že se klíč nachází v blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení jako jsou např. mobilní telefony.
Poznámka:   Aby bylo možné zapnout zapalování a nastartovat motor, musí být ve vozidle přítomen platný klíč.
Režimy zapalování
Image Shown Without Description
Systém bezklíčového startování má tři režimy:
OFF: Zapalování je vypnuto.
  • Bez sešlápnutí pedálu spojky (manuální převodovka) nebo brzdového pedálu (automatická převodovka) jednou stiskněte a uvolněte tlačítko, když je spínací skříňka v zapnutém režimu, nebo když motor běží, ale vozidlo se nepohybuje.
ON: Všechny elektrické obvody jsou funkční a rozsvítí se varovné i ostatní kontrolky.
  • Bez sešlápnutí pedálu spojky (manuální převodovka) nebo brzdového pedálu (automatická převodovka) jednou stiskněte a uvolněte tlačítko.
Start: Nastartuje vozidlo. Po nastartování vozidla se nemusí nastartovat motor.
  • Sešlápněte pedál spojky (manuální převodovka) nebo brzdový pedál (automatická převodovka) a potom stiskněte tlačítko na jakkoli dlouhou dobu. Rozsvítí se kontrolka a tlačítko svítí, když je zapnuté zapalování a motor je nastartován.