Otevírání kapoty
Image Shown Without Description
  1. Uvnitř vozidla zatáhněte za páčku odjišťování kapoty, která se nachází na levé straně přístrojové desky.
Image Shown Without Description
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
  1. Uvolněte západku zámku kapoty zatlačením za sekundární uvolňovací páčku na levé straně.
Image Shown Without Description
  1. Otevřete kapotu.Podepření kapoty je zajištěno automaticky pomocí podpěry kapoty.
Zavírání kapoty
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.