Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Uvnitř vozidla zatáhněte za páčku odjišťování kapoty, která se nachází na levé straně přístrojové desky.
Missing Image
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
  1. Uvolněte západku zámku kapoty zatlačením za sekundární uvolňovací páčku na levé straně.
Missing Image
  1. Otevřete kapotu.Podepření kapoty je zajištěno automaticky pomocí podpěry kapoty.
Zavírání kapoty
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.