POZOR   POZOR:  Vypněte všechna světla a zapalování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Žárovky se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Použijte žárovku správné specifikace.
Není-li uvedeno jinak, montáž provádějte v opačném pořadí.
Světlomet
Image Shown Without Description
ATlumené světlo.
Potkávací a dálkové světlo – u vozidel vybavených světlomety s vysoce intenzivní výbojkou.
BDálkové světlo.
Denní provozní světlo.
CPřední směrové světlo.
Přední směrové světlo
 1. Demontujte sestavu světlometu.   Viz   Demontování světlometu
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Tlumené světlo
 1. Demontujte kryt.
 1. Otáčejte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Dálkové světlo
 1. Demontujte kryt.
 1. Otáčejte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Světlomety s vysoce intenzivní výbojkou
Tyto světlomety vyžadují napájení vysokým napětím. V případě poruchy se obraťte na autorizovaného prodejce.
Denní provozní světlo
 1. Demontujte kryt.
 1. Otáčejte žárovkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Světla s diodami LED
Světla s diodami LED nelze opravovat. V případě poruchy se obraťte na autorizovaného prodejce.
Diodami LED jsou vybavena tato světla:
 • Brzdová a zadní světla.
 • Třetí brzdové světlo.
 • Přední obrysová světla.
 • Přední světla pro denní svícení.
 • Zadní směrová světla.
 • Zadní obrysová světla.
 • Zpětné světlomety.
 • Boční směrová světla.
Osvětlení registrační značky
Image Shown Without Description
 1. Opatrně demontujte svítilnu pomocí vhodného nástroje, například šroubováku.
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.