POZOR   POZOR:  Vypnutím funkce stabilizace přívěsu zvýšíte riziko ztráty kontroly nad vozidlem a následného vážného zranění nebo dokonce smrti. Společnost Ford vypnutí této funkce nedoporučuje, s výjimkou případů, kdy má omezení rychlosti nežádoucí účinky (např. jízda do kopce), řidič má dostatek zkušeností s jízdou s přívěsem a dokáže udržet kontrolu nad celou jízdní soupravou.

Poznámka:   Tato funkce nezabrání naklánění přívěsu, ale podstatně je omezí.
Poznámka:   Tato funkce nezabraňuje naklánění přívěsů.
Poznámka:   V některých případech se může při vysokých rychlostech stát, že se systém aktivuje vícekrát a omezí tak rychlost vozidla.
Tato funkce přibrzďuje jednotlivá kola přívěsu a v případě potřeby snižuje výkon motoru. Pokud přívěs ztratí stabilitu, kontrolka systému řízení stability začne blikat a na informačním displeji se zobrazí zpráva PŘÍVĚS SE KYMÁCÍ, ZPOMALTE. Neprodleně zpomalte, najděte vhodné místo, kde lze bezpečně zastavit, a zkontrolujte správné zajištění a rozložení nákladu.   Viz   Přeprava nákladu