Nastavení zadních sedadel
Sklápění opěradla
POZOR   POZOR:  Při sklápění opěradel dolů dejte pozor, abyste nenechali prsty mezi opěradlem a rámem sedadla.

Image Shown Without Description
Když je sedadlo neobsazené, je možné zatáhnout za páku nahoru a sklopit opěradlo dopředu.
Poznámka:   Snižte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
Vrácení opěradla do vzpřímené polohy
POZOR   POZOR:  Při vracení opěradla do vzpřímené polohy zkontrolujte, zda nezůstaly bezpečnostní pásy skryty nebo zachyceny za sedadlem.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

Opěradlo posunujte zpět nahoru, dokud se nezajistí ve vzpřímené poloze. Jakmile je opěradlo zajištěno, ozve se zřetelné cvaknutí.
Sklopení opěradla
U obsazeného sedadla lze opěradlo sklopit zatažením za páku.
Sklopné sedadlo Easy Fold™ (je-li součástí výbavy)
POZOR   POZOR:  Při sklápění sedadla na něm nikdo nesmí sedět. Sklápění obsazeného sedadla by mohlo vést k poškození sedadla nebo ke zranění.

Poznámka:   Funkce elektrického sklápění je funkční, pokud je volicí páka v parkovací poloze (P) a zadní výklopné dveře nejsou otevřeny déle než 10 minut.
Ovládací prvky se nachází na levém zadním panelu obložení (přístupné z oblasti zadních výklopných dveří).
Image Shown Without Description
Sklápění opěradla
Podržením horní části ovládacího spínače sklopíte levé opěradlo. Podržením dolní části ovládacího spínače sklopíte pravé opěradlo.
Vrácení opěradla do vzpřímené polohy
Opěradlo posunujte zpět nahoru, dokud se nezajistí ve vzpřímené poloze. Jakmile je opěradlo zajištěno, ozve se zřetelné cvaknutí.