Vozidlo pravidelně myjte studenou nebo vlažnou vodou a šampónem s neutrálním pH.
  • Nikdy nepoužívejte silné čisticí prostředky určené do domácnosti, například prostředky na mytí nádobí nebo tekuté prací prášky. Tyto prostředky mohou způsobit vyblednutí barvy nebo narušit lak karoserie.
  • Vozidlo nikdy neumývejte, pokud je jeho karoserie rozpálená nebo pokud na ni dopadá intenzivní sluneční záření.
  • Vůz osušte jelenicí nebo jemným hadříkem, aby se na laku neutvořily kapky vody.
  • Kapky paliva, ptačí exkrementy, zbytky hmyzu a asfalt okamžitě odstraňujte. Postupem času mohou lak či obložení vozidla poškodit.
  • Před vjezdem do myčky demontujte vnější příslušenství, jako jsou antény.
  • Když doplňujete kapalinu AdBlue®, z lakovaných povrchů okamžitě odstraňujte všechny kapky, které na nich ulpí.
Poznámka:   Lak mohou narušit také opalovací krémy či repelenty proti hmyzu. Pokud se tyto látky dostanou do kontaktu s vozidlem, dané místo ihned umyjte.
Poznámka:   Pokud použijete myčku a zvolíte program s voskovacím cyklem, nezapomeňte odstranit vosk z čelního skla a ze stírátek stěračů.
Poznámka:   Před použitím mycí linky zkontrolujte její vhodnost pro vaše vozidlo.
Poznámka:   Některé myčky používají vodu pod vysokým tlakem.Při tom může dojít k vniknutí kapek do vozidla a poškození určitých částí vozidla.
Poznámka:   Před použitím automatické mycí linky odmontujte prut antény.
Poznámka:   Vypínejte motor ventilátoru, abyste zabránili znečištění čističe vzduchu kabiny.
Doporučujeme vám, abyste své vozidlo myli houbou a vlažnou vodou s autošampónem.
Bezpečnostní opatření při čištění exteriéru
Kapky paliva, zbytky kapalného aditiva AdBlue, ptačí exkrementy, zbytky hmyzu a asfalt okamžitě odstraňujte. Postupem času mohou lak či obložení vozidla poškodit.
Před vjezdem do myčky demontujte vnější příslušenství, jako jsou antény.
Čištění světlometů
Poznámka:   Neoškrabávejte světlomety.
Poznámka:   K čištění světlometů nepoužívejte abraziva, lihová ani jiná chemická rozpouštědla.
Poznámka:   Neotírejte světlomety, když jsou suché.
Čištění zadního okna
Poznámka:   Neoškrabávejte vnitřní stranu zadního okna.
Poznámka:   K čištění vnitřní strany zadního okna nepoužívejte abraziva, lihová ani jiná chemická rozpouštědla.
Vnitřní stranu zadního okna vyčistěte měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
Čištění chromové masky (je-li ve výbavě)
Poznámka:   Nepoužívejte abrazivní materiály nebo chemická čistidla. Použijte mýdlovou vodu.
Poznámka:   Nenanášejte čisticí prostředky na horké povrchy a nenechávejte je na chromových plochách déle, než je doporučeno.
Poznámka:   Průmyslové čisticí prostředky nebo čisticí chemikálie mohou po určité době používání způsobit jejich poškození.
Čištění dekorativních pruhů a grafiky (je-li ve výbavě)
Upřednostňujte ruční mytí vozu. Za následujících podmínek však můžete používat i tlakové mytí:
  • Nepoužívejte vodu pod tlakem vyšším než 14.000 kPa.
  • Nepoužívejte vodu teplejší než 82 °C.
  • Proud vody by měl být rozstřikován v proudu, který svírá 40 ° úhel.
  • Udržujte trysku ve vzdálenosti 305 mm od karoserie. S jejím povrchem by měla svírat 90 ° úhel.
Poznámka:   Držení trysky tlakové myčky tak, že svírá úhel s povrchem karoserie, může poškodit grafiku a její odlupování od povrchu karoserie.
Ochrana laku karosérie
Pravidelně odstraňujte nečistoty, jako je trus ptáků, míza stromů, usazeniny od hmyzu, dehtové skvrny, silniční sůl a průmyslový spad popílku a prachu, aby nedošlo k poškození povrchu laku.
Pokud se k udržení sjízdnosti používá sůl, pravidelně myjte spodek vozidla.
Doporučujeme, abyste lak karosérie navoskovali jednou nebo dvakrát do roka.
Poznámka:   Nepoužívejte leštidlo při silném slunečním světle, protože slunce vysušuje leštidlo příliš rychle.
Poznámka:   Nedovolte, aby se leštidlo dostalo do kontaktu s nelakovanými plastovými povrchy, protože by bylo obtížné jej odstranit.
Poznámka:   Nenatírejte leštěnkou čelní nebo zadní sklo.Kontaminované čelní sklo nebo kontaminované lišty stěrače mohou vést ke zvýšení hluku stěračů, snížené kvalitě stírání nebo sníženému výkonu snímače deště.