Vozidlo pravidelně myjte studenou nebo vlažnou vodou a šampónem s neutrálním pH.
  • Nikdy nepoužívejte silné čisticí prostředky určené do domácnosti, například prostředky na mytí nádobí nebo tekuté prací prášky. Tyto prostředky mohou způsobit vyblednutí barvy nebo narušit lak karoserie.
  • Vozidlo nikdy neumývejte, pokud je jeho karoserie rozpálená nebo pokud na ni dopadá intenzivní sluneční záření.
  • Vůz osušte jelenicí nebo jemným hadříkem, aby se na laku neutvořily kapky vody.
  • Kapky paliva, ptačí exkrementy, zbytky hmyzu a asfalt okamžitě odstraňujte. Postupem času mohou lak či obložení vozidla poškodit.
  • Před vjezdem do myčky demontujte vnější příslušenství, jako jsou antény.
  • Když doplňujete kapalinu AdBlue®, z lakovaných povrchů okamžitě odstraňujte všechny kapky, které na nich ulpí.
Poznámka:   Lak mohou narušit také opalovací krémy či repelenty proti hmyzu. Pokud se tyto látky dostanou do kontaktu s vozidlem, dané místo ihned umyjte.
Poznámka:   Pokud použijete myčku a zvolíte program s voskovacím cyklem, nezapomeňte odstranit vosk z čelního skla a ze stírátek stěračů.
Poznámka:   Před použitím mycí linky zkontrolujte její vhodnost pro vaše vozidlo.
Poznámka:   Některé myčky používají vodu pod vysokým tlakem.Při tom může dojít k vniknutí kapek do vozidla a poškození určitých částí vozidla.
Poznámka:   Před použitím automatické mycí linky odmontujte prut antény.
Poznámka:   Vypínejte motor ventilátoru, abyste zabránili znečištění čističe vzduchu kabiny.
Doporučujeme vám, abyste své vozidlo myli houbou a vlažnou vodou s autošampónem.
Bezpečnostní opatření při čištění exteriéru
Kapky paliva, zbytky kapalného aditiva AdBlue, ptačí exkrementy, zbytky hmyzu a asfalt okamžitě odstraňujte. Postupem času mohou lak či obložení vozidla poškodit.
Před vjezdem do myčky demontujte vnější příslušenství, jako jsou antény.
Čištění světlometů
Poznámka:   Neoškrabávejte světlomety.
Poznámka:   K čištění světlometů nepoužívejte abraziva, lihová ani jiná chemická rozpouštědla.
Poznámka:   Neotírejte světlomety, když jsou suché.
Čištění zadního okna
Poznámka:   Neoškrabávejte vnitřní stranu zadního okna.
Poznámka:   K čištění vnitřní strany zadního okna nepoužívejte abraziva, lihová ani jiná chemická rozpouštědla.
Vnitřní stranu zadního okna vyčistěte měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
Čištění chromové masky (je-li ve výbavě)
Poznámka:   Nepoužívejte abrazivní materiály nebo chemická čistidla. Použijte mýdlovou vodu.
Poznámka:   Nenanášejte čisticí prostředky na horké povrchy a nenechávejte je na chromových plochách déle, než je doporučeno.
Poznámka:   Průmyslové čisticí prostředky nebo čisticí chemikálie mohou po určité době používání způsobit jejich poškození.
Čištění dekorativních pruhů a grafiky (je-li ve výbavě)
Upřednostňujte ruční mytí vozu. Za následujících podmínek však můžete používat i tlakové mytí:
  • Nepoužívejte vodu pod tlakem vyšším než 14.000 kPa.
  • Nepoužívejte vodu teplejší než 82 °C.
  • Proud vody by měl být rozstřikován v proudu, který svírá 40 ° úhel.
  • Udržujte trysku ve vzdálenosti 305 mm od karoserie. S jejím povrchem by měla svírat 90 ° úhel.
Poznámka:   Držení trysky tlakové myčky tak, že svírá úhel s povrchem karoserie, může poškodit grafiku a její odlupování od povrchu karoserie.
Ochrana laku karosérie
Pravidelně odstraňujte nečistoty, jako je trus ptáků, míza stromů, usazeniny od hmyzu, dehtové skvrny, silniční sůl a průmyslový spad popílku a prachu, aby nedošlo k poškození povrchu laku.
Pokud se k udržení sjízdnosti používá sůl, pravidelně myjte spodek vozidla.
Doporučujeme, abyste lak karosérie navoskovali jednou nebo dvakrát do roka.
Poznámka:   Nepoužívejte leštidlo při silném slunečním světle, protože slunce vysušuje leštidlo příliš rychle.
Poznámka:   Nedovolte, aby se leštidlo dostalo do kontaktu s nelakovanými plastovými povrchy, protože by bylo obtížné jej odstranit.
Poznámka:   Nenatírejte leštěnkou čelní nebo zadní sklo.Kontaminované čelní sklo nebo kontaminované lišty stěrače mohou vést ke zvýšení hluku stěračů, snížené kvalitě stírání nebo sníženému výkonu snímače deště.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay