Poznámka:   Pokud jsou na čelním skle přítomny šmouhy nebo pruhy, očistěte čelní sklo a stírátka stěračů.   Viz   Kontrola stírátek stěračů.  Pokud se tím problém nevyřeší, namontujte nové pryžové lišty stěračů.   Viz   Péče o vozidlo
Poloha pro servis
Image Shown Without Description
 Nastavte stěrače čelního skla do polohy pro servis, abyste mohli vyměnit jejich stírátka. Po zapnutí zapalování se stěrače čelního skla vrátí do výchozí polohy.
  1. Vypněte zapalování.
  1. Ručně posuňte raménka stěračů do servisní polohy.
Poznámka:   Když je zapnuté zapalování, nelze raménka stěračů přemístit do servisní polohy ručně.
Poznámka:   Servisní polohu stěračů můžete používat pro snazší přístup k stírátkám stěračů při jejich čištění od sněhu a ledu.Před zapnutím stěračů čelního skla odstraňte z čelního skla veškerý sníh a led.
Výměna stírátek stěračů čelního skla
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
Image Shown Without Description
  1. Zvedněte raménko stěrače a poté stiskněte zajišťovací tlačítka stírátka stěrače směrem k sobě.
  1. Sejměte stírátko stěrače.
  1. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Poznámka:   Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.
Poznámka:   Před použitím nových stírátek stěračů se ujistěte, že je čelní sklo čisté.   Viz   Péče o vozidlo
Výměna stírátka stěrače zadního okna
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
  1. Zvedněte rameno stěrače.
Image Shown Without Description
  1. Sejměte stírátko stěrače.
  1. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Poznámka:   Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.