Stav   Možné příčiny  
Nelze vytvořit klíč MyKey.  
 • Klíč nebo vysílač použitý k nastartování vozidla není hlavní klíč.
 • Klíč nebo vysílač použitý k nastartování vozidla je jediný hlavní klíč (vždy musí zůstat alespoň jeden hlavní klíč).
 • Vozidla s bezklíčovým startováním: Vysílač bezklíčového startování není vložen do záložního slotu.   Viz   Pasivní systém proti krádeži
 • Pasivní systém proti krádeži SecuriLock je deaktivován nebo je v neomezeném režimu.
Nedaří se mi naprogramovat volitelné nastavení.  
 • Klíč nebo vysílač použitý k nastartování vozidla není hlavní klíč.
 • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey
Nelze odstranit klíče MyKey.  
 • Klíč nebo vysílač použitý k nastartování vozidla není hlavní klíč.
 • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey
Jediný hlavní klíč byl ztracen.   Od autorizovaného prodejce zakupte nový klíč.  
Byl ztracen klíč.   Naprogramujte náhradní klíč.   Viz   Pasivní systém proti krádeži.   
Nezaznamenává se vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.  
 • Uživatel nepoužívá přidělený klíč MyKey.
 • Vlastník hlavního klíče odstranil klíče MyKey a vytvořil nové klíče MyKey.
 • Systém klíčů byl přeprogramován.
Klíč MyKey neobsahuje žádné funkce pro vysílač bezklíčkového otevírání dveří.  
 • Při startování motoru je použit vysílač hlavního klíče.
 • Nebyly vytvořeny žádné klíče MyKey.   Viz   Vytvoření klíče MyKey