POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a dbejte na to, aby si nehrály se střešním oknem. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Při zavírání střešního okna zkontrolujte, zda mu v jeho pohybu nebrání žádná překážka a zda se v jeho blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Ovládací tlačítka střešního okna se nacházejí na stropní konzole a zahrnují funkci otevírání a zavírání jedním stisknutím. Pokud chcete zastavit pohyb při ovládání jedním dotykem, stiskněte ovládací tlačítko podruhé.
Otevření a zavření střešního okna
Image Shown Without Description
AOtevření střešního okna. Chcete-li střešní okno otevřít, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko. Střešní okno se zastaví těsně před zcela otevřenou polohou. Stisknutím a opětovným uvolněním ovládacího tlačítka střešní okno otevřete do krajní polohy.
BVyklopení střešního okna. Chcete-li střešní okno vyklopit, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko.
COtevření sluneční clony. Chcete-li sluneční clonu otevřít, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko. Sluneční clona se otevře automaticky se střešním oknem. Dále je možné otevřít sluneční clonu se zavřeným střešním oknem.
DZavření sluneční clony. Chcete-li sluneční clonu zavřít, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko.
EZavření střešního okna. Chcete-li střešní okno zavřít z otevřené nebo vyklopené polohy, stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko.
Poznámka:   Střešní okno se zastaví ve vzdálenosti 200 mm od zavřené polohy. K zavření střešního okna je nutné podržet tlačítko zavření střešního okna, dokud okno nedosáhne koncové polohy.