POZOR   POZOR:  Nenastavujte sedadlo ani opěradlo řidiče, když se vozidlo pohybuje.
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, zda je řádně zaaretované.
POZOR   POZOR:  Při naklánění opěradla může cestující podklouznout pod bezpečnostním pásem, což může mít za následek vážné zranění v případě nehody.

Sedadla řidiče a spolujezdce s ručním nastavováním mohou být vybavena:
Image Shown Without Description
Atyčí k posouvání sedadla vpřed a vzad,
Bovladačem k regulaci bederní opěrky (pouze u sedadla řidiče),
Cpáčkou k nastavení výšky sedadla (pouze u sedadla řidiče),
Dpáčkou k nastavení úhlu sklonu opěradla.