Pomocí informačního displeje vytvořte klíč MyKey:
  1. Programovaný klíč zasuňte do zapalování. Pokud je vozidlo vybaveno startovacím tlačítkem, vložte vysílač s inteligentním přístupem do záložního slotu. Umístění záložního slotu je popsáno v další kapitole.   Viz   Startování vznětového motoru
  2. Zapněte zapalování.
  3. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje zobrazte hlavní nabídku. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte následující nabídky:

Zpráva   Postup a popis  
Settings
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
Vytvořit MyKey
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  

Po zobrazení výzvy podržte tlačítko OK stisknuté, dokud se nezobrazí zpráva, která vám oznamuje, že máte klíč označit jako klíč MyKey. Omezení klíče se projeví při dalším startování.
Klíč MyKey byl úspěšně vytvořen. Nezapomeňte si klíč řádně označit, abyste jej poznali od hlavního klíče.
Můžete rovněž naprogramovat konfigurovatelná nastavení klíčů. Viz Programování a změna konfigurovatelných nastavení.
Programování a změna konfigurovatelných nastavení
Konfigurovatelná nastavení klíče MyKey lze upravovat pomocí informačního displeje následujícím způsobem:
  1. Hlavním klíčem zapněte zapalování.
  2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte následující nabídky:

Zpráva   Postup a popis  
Settings
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
MyKey
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  

Poznámka:   Vymazání nebo změnu nastavení klíče MyKey lze provést kdykoli stejným postupem otočení klíčkem jako při vytváření klíče MyKey. Po vypnutí vozidla však budete potřebovat hlavní klíč, chcete-li nastavení klíče MyKey změnit nebo vymazat.
Poznámka:   Libovolná změna nastavení klíče MyKey se projeví u každého klíče MyKey. Individuální změny určené pro konkrétní klíč MyKey provádět nelze.