POZOR   POZOR:  Tato síť není určena k zadržení objektů při nehodě nebo prudkém brzdění.

Síť na zavazadla zajišťuje lehké předměty v zavazadlovém prostoru. Upevněte síť do kotevních bodů. Upevnění sítě proveďte na obou stranách vozidla.
Image Shown Without Description

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay