Řazení zpátečky
Pokud je vozidlo v pohybu, nezařazujte zpátečku. Mohlo by tím dojít k poškození převodovky.
Image Shown Without Description
Při řazení zpátečky zvedněte objímku.