Svislý směr
Cíl zaměření světlometů
Image Shown Without Description
A8 stop (2,4 m)
BStřední výška světlometu od země
C25 stop (7,6 m)
DVodorovná referenční čára
Seřízení ve svislém směru
  1. Zaparkujte vozidlo na rovném povrchu do přibližné vzdálenosti 7,6 m před stěnou.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
  1. Změřte výšku od země po střed světlometu.
Poznámka:   Na světlometu se mohou nacházet značky, které označují střed žárovky světlometu.
  1. Vyznačte na stěně nebo rovné svislé ploše vodorovnou referenční čáru o minimální délce 2,4 m.
  1. Zapněte tlumená světla a otevřete kapotu.
Image Shown Without Description
  1. V levé části osvícené stěny je vidět neosvícenou oblast (přechod ze světlé oblasti na tmavou). Umístěte horní okraj této neosvícené oblasti 7,5 cm pod vodorovnou referenční čáru.
Image Shown Without Description
  1. Chcete-li provést seřízení ve svislém směru, pomocí vhodného nástroje otáčejte seřizovacím prvkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Poznámka:   Chcete-li si vidět jasněji světelný paprsek, při seřizování jednoho světlometu druhý zakryjte.
  1. Zavřete kapotu a vypněte tlumená světla.
Seřízení ve vodorovném směru
Seřízení ve vodorovném směru by nemělo být potřeba, ale je k dispozici. Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaného prodejce.