Adaptive steering
Lze nastavit, které z režimů se mají aktivovat, jakmile volicí páku přesunete do polohy jízdy vpřed (D) nebo sportovní jízdy (S). Nastavení zůstane platné až do doby, než jej v hlavní nabídce informačního displeje změníte.   Viz   Všeobecné informace
Režimy:
  • Normální – Výchozí nastavení z výroby.
  • Sportovní – K otáčení volantem je zapotřebí vyvinout o něco více síly a řízení větší měrou reaguje na povrch vozovky.
Poznámka:   Systém úpravy nastavení odpružení provádí vlastní diagnostiku, která systém neustále sleduje a zajišťuje jeho správnou funkci. Některé typy systémových chyb způsobí zašednutí možnosti výběru režimu na informačním displeji, takže po změně polohy volicí páky nebude možné stav změnit. Jiné typy chyb budou mít za následek dočasné zobrazení zprávy upozorňující na závadu. Pokud některá z chyb přetrvá i po opakovaném vypnutí a zapnutí zapalování, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.