POZOR   POZOR:  Systém upozornění na vozidla blížící se z boku nepoužívejte jako náhradu za vnitřní a vnější zpětná zrcátka a za pohled za sebe. Před couváním z parkovacího místa vždy zkontrolujte své okolí. Systém upozornění na vozidla blížící se z boku není náhradou opatrného řízení.
POZOR   POZOR:  Systém nemusí fungovat správně za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako například při sněžení, ledu, silném dešti nebo v situacích, kdy dochází k silnému rozstřiku vody. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.

Systému je určen k tomu, aby vás po přesunutí volicí páky do polohy zpátečky (R) upozorňoval na vozidla, která se přibližují ze stran.
Použití systému upozornění na vozidla blížící se z boku
Systém je konstruován tak, aby rozpoznával vozidla přibližující se rychlostí do 60 km/h. Jsou-li snímače částečně či zcela zablokovány, snímaná oblast se zmenší. Při pomalém couvání se zvětšuje oblast pokrytí i účinnost systému.
Systém se zapíná, jakmile se spuštěným motorem zařadíte zpátečku (R). Po vyřazení zpátečky (R) se systém vypíná.
Missing Image
Snímač na levé straně je blokován překážkou pouze částečně a oblast pokrytí na pravé straně je maximální.
Missing Image
Oblast pokrytí se rovněž zmenšuje při parkování pod úzkými úhly. Snímač na levé straně je z převážné části blokován překážkou a oblast pokrytí na této straně je výrazně zmenšena.
Kontrolky, zprávy a zvuková upozornění systému
Missing Image
Jestliže systém zaznamená vozidlo, rozsvítí se kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku na té straně, na které se zjištěné vozidlo přibližuje. Rozezní se zvukový signál a na informačním displeji se zobrazí hlášení.
Poznámka:   Ve výjimečných situacích může systém aktivovat upozornění i ve chvíli, kdy se v detekční oblasti nic nenachází (například když v dáli projíždí vozidlo).
Zablokované snímače
Missing Image
Snímače systému se nacházejí za zadním nárazníkem na obou stranách vašeho vozidla.
Poznámka:   Snímače zbavujte sněhu, ledu a nahromaděných nečistot.
Poznámka:   Proto snímače nezakrývejte nálepkami umístěnými na nárazníku, opravnými hmotami nebo jinými předměty.
Poznámka:   Zablokování snímačů může nepříznivě ovlivňovat fungování systému.
Jsou-li snímače blokovány, na informačním displeji se po zařazení zpátečky (R) může zobrazovat příslušné hlášení. Viz  Information Messages . 
Omezení systému
V následujících situacích nemusí systém fungovat správně:
  • Snímače jsou blokovány.
  • Blízko zaparkovaná vozidla nebo blízké objekty blokují snímače.
  • Přibližující se vozidla jedou vyšší rychlostí než 60 km/h.
  • Rychlost vozidla je vyšší než 12 km/h.
  • Couváte ze šikmého parkovacího místa.
Chyby systému
Pokud systém zjistí závadu, zobrazí se zpráva.   Viz   Informační hlášení
Zapínání a vypínání systému
Systém můžete dočasně vypnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Informační hlášení.  Jestliže systém vypnete, zobrazí se příslušné hlášení.
Viz  Information Messages . 
Poznámka:   Systém se bude zapínat vždy, když zapnete zapalování a zařadíte zpátečku (R). Pokud systém dočasně vypnete, při příštím zapnutí zapalování se automaticky opět zapne.
Poznámka:   Systém nemusí správně fungovat při tažení přívěsu. U vozidel, která jsou vybavena námi schváleným modulem pro tažení přívěsů a tažným zařízením, se systém při připojení přívěsu vypíná. U vozidel, která jsou vybavena dodatečně namontovaným modulem pro tažení přívěsů nebo tažným zařízením, doporučujeme při připojení přívěsu provádět ruční vypnutí systému.
Chcete-li systém vypnout trvale, obraťte se na autorizovaného prodejce.