POZOR   POZOR:  Motorový olej nedoplňujte do horkého motoru. Horký motorový olej může způsobit vážné popáleniny.
POZOR   POZOR:  Nesundávejte víčko plnicího hrdla za běhu motoru.

Postup kontroly hladiny motorového oleje:
  1. Ujistěte se, že vozidlo stojí na rovině.
  1. Před nastartováním motoru zkontrolujte hladinu oleje nebo jej vypněte a počkejte 15 minut, než olej vyteče do olejové vany.
  1. Vytáhněte měrku a otřete ji čistou netřepivou látkou.Zkontrolujte hladinu motorového oleje zasunutím a vytažením měrky motorového oleje.
Pokud je hladina oleje na značce MIN, okamžitě doplňte olej.
Poznámka:   Ujistěte se, zda je hladina mezi značkami MIN a MAX.
Poznámka:   Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5.000 km.
Doplňování motorového oleje
Nepoužívejte doplňková aditiva do motorových olejů. Jejich použití není nutné a navíc může vést k poškození motoru, které nemusí být kryto zárukou na vozidlo.
Poznámka:   Olej nedoplňujte nad značku MAX.Pokud je hladina oleje nad značkou MAX, může dojít k poškození motoru.
Poznámka:   Jakoukoli uniklou kapalinu neprodleně setřete pomocí absorpční tkaniny.
Postup doplnění motorového oleje:
  1. Odšroubujte víko plnicího otvoru motorového oleje. Otočte jej proti směru hodinových ručiček a sundejte jej.
  1. Doplňte motorový olej splňující specifikace společnosti Ford.   Viz   Kapacity a specifikace
Image Shown Without Description
  1. Našroubujte víko plnicího otvoru motorového oleje zpět.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
Poznámka:   Zkontrolujte, že jste víko plnicího otvoru oleje nasadili správně.