Specifikace utahovacích momentů matic kol
POZOR   POZOR:  Při nasazování kola vždy odstraňte ze styčných povrchů kola a náboje, brzdového bubnu a brzdového kotouče veškerou korozi, nečistoty nebo ostatní cizí materiál. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací díly, které spojují rotor s nábojem, řádně zajištěny a nedotýkají se styčných ploch kola. Montáž kol bez náležitého kontaktu kovových styčných povrchů může způsobit povolení matic kola a uvolnění kola během jízdy vozidla, což vyústí ztrátou kontroly nad vozidlem, případným zraněním nebo dokonce úmrtím.


Velikost šroubu   Nm*  
M14 x 1,5   220 Nm

* Specifikace utahovacích momentů platí pro matice a šrouby se závity bez nečistot a koroze. Používejte pouze upevňovací prvky doporučené společností Ford.
Po ujetí nanejvýš 100 mil (160 kilometrů) po jakékoliv úpravě kol (např. záměně předních a zadních pneumatik, výměně při defektu pneumatiky nebo demontáži kola) znovu dotáhněte matice kola určeným utahovacím momentem.
Image Shown Without Description
AStředový otvor kola
Před nasazením zkontrolujte středový otvor kola a montážní plochu. Odstraňte veškerou viditelnou korozi a volné částice.
Tlaky v pneumatikách (studené pneumatiky)
Náhradní kolo – maximální rychlost je 50 mil/h (80 km/h)

Motor   Rozměr pneumatik   Běžné zatížení   Plné zatížení  
Přední   Zadní   Přední   Zadní  
Všechny   T155/70R17   4,2 bar  

Stálá rychlost do a nad 100 mil/h (160 km/h) a bez zapojeného přívěsu

Motor   Rozměr pneumatik   Běžné zatížení   Plné zatížení  
Přední   Zadní   Přední   Zadní  
Všechny   235/60R18 *   2,6 bar   2,8 bar   3,1 bar  
235/55R19   2,4 bar  
255/45R20  

* Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.   Viz   Používání sněhových řetězů
Za podmínky tažení přívěsu do 62 mil/h (100 km/h)

Motor   Rozměr pneumatik   Běžné zatížení nebo plné zatížení  
Přední   Zadní  
Všechny   235/60R18   2,8 bar   3,1 bar  
235/55R19  
255/45R20