Převodovka 6F35
Automatická převodovka není vybavena měrkou hladiny převodového oleje.
Automatická převodovka nespotřebovává převodový olej. Pokud převodovka nefunguje správně (dochází například k jejímu prokluzu, k pomalému řazení nebo jsou patrné známky úniku převodového oleje), nechte ji zkontrolovat v autorizovaném servisu.
V příslušných servisních intervalech provádějte výměnu převodového oleje a filtru.
Nepoužívejte doplňková aditiva do olejů pro automatické převodovky. Jejich použití není nutné a navíc může vést k poškození převodovky, které nemusí být kryto zárukou na vozidlo.