Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Děti s výškou do 150 cm usaďte do schválené dětské sedačky na zadním sedadle.
POZOR   POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

POZOR   POZOR:  Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
POZOR   POZOR:  Dětské sedačky žádným způsobem neupravujte.
POZOR   POZOR:  Za jízdy nedržte dítě na klíně.
POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

Poznámka:   Povinné používání dětských sedaček se liší podle jednotlivých zemí.
K použití ve vašem vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské sedačky certifikované podle normy ECE-R129 nebo ECE-R44.03 (nebo novější). Nabídku těchto dětských sedaček naleznete u autorizovaného prodejce.
Dětské sedačky pro různé hmotnostní skupiny
Používejte sedačky vhodným způsobem:
Dětská bezpečnostní sedačka (skupina 0+)
Image Shown Without Description
Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky na zadním sedadle montované proti směru jízdy.
Dětská bezpečnostní sedačka (skupina 1)
Image Shown Without Description
Děti vážící 13 kg až 18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky na zadním sedadle.
Zvýšená sedadla
POZOR   POZOR:  Nikdy nepoužívejte zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním bezpečnostním pásem.
POZOR   POZOR:  Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s uvolněným nebo zkrouceným bezpečnostním pásem.
POZOR   POZOR:  Bezpečnostní pás nikdy neveďte pod paží dítěte nebo za jeho zády.
POZOR   POZOR:  Nikdy nepoužívejte za účelem zvýšení polohy dítěte běžné polštáře, knihy nebo ručníky.
POZOR   POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.
POZOR   POZOR:  Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby nastavte opěradlo sedadla do vzpřímené polohy. Také může být nutné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.

Viz   Opěrky hlavy
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Viz   Opěrky hlavy
Poznámka:   Pokud dětskou sedačku umístíte na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby se nedotýkalo jiného cestujícího ani nohou dítěte.
Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Image Shown Without Description
Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, usaďte na zvýšené sedadlo nebo podsedák.
Místo podsedáku doporučujeme použít spíše zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla. Zvýšená poloha sezení umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramene dítěte a bederní pás pevně přes jeho boky.
Podsedák (skupina 3)
POZOR   POZOR:  Při použití podsedáku je nutné upravit nastavení hlavové opěrky podle polohy při sezení.

Image Shown Without Description
Kotevní body ISOFIX
POZOR   POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme používat horní upevňovací popruh nebo podpěrný nástavec.

Poznámka:   Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro dané sedadlo, na kterém ji hodláte používat. Viz  Child Restraint Positioning . 
Image Shown Without Description
Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce, která se upevní do kotevních bodů vnějších zadních sedadel mezi sedákem a opěradlem. Kotevní body pro upevňovací popruh dětských sedaček vybavených popruhem se nachází za postranními zadními sedadly.
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
POZOR   POZOR:  Horní upevňovací popruh neupevňujte k ničemu jinému než k příslušnému kotevnímu bodu pro horní upevňovací popruh.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že horní upevňovací popruh není uvolněný ani zkroucený a že je správně umístěn v kotevním bodě.

Při montáži dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem postupujte podle pokynů výrobce sedačky.
Kotevní body horních upevňovacích popruhů
Image Shown Without Description
Kotevní body horních upevňovacích popruhů se nachází na zadní straně opěradel sedadel druhé řady.
Poznámka:   Je-li to proveditelné, můžete si montáž usnadnit odstraněním krytu zavazadlového prostoru. Viz  Luggage Covers . 
Poznámka:   Při montáži bude možná nutné nadzvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.   Viz   Opěrky hlavy
  1. Upevňovací popruh naveďte pod hlavovou opěrku ke kotevnímu bodu.
Image Shown Without Description
  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.
Připevnění dětské sedačky s podpěrným nástavcem
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
POZOR   POZOR:  Vždy se přesvědčte, že používáte sedačku odpovídající výšce, váze a věku dítěte a že je v ní dítě správně připoutáno. Dětské sedačky je třeba zakoupit samostatně. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zvýšení rizika vážného zranění nebo smrti dítěte.
POZOR   POZOR:  Ověřte, zda výrobce dětské sedačky doporučuje použití dané sedačky v kombinaci s vaším vozidlem.

Při montáži dětské sedačky vybavené podpěrným nástavcem postupujte podle pokynů výrobce sedačky.
Image Shown Without Description