POZOR:  Nepřekračujte povolenou nosnost svého vozidla nebo tažného zařízení. Přetěžování vašeho vozidla nebo přívěsu může zhoršit stabilitu a ovladatelnost vozidla. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Tažné zařízení neupravujte řezáním, vrtáním, svařováním ani jiným způsobem. Úpravy tažného zařízení by mohly snížit jeho nosnost.

Rameno tažného zařízení nerozebírejte ani neopravujte.
Missing Image
Odpojení ramena tažného zařízení
  POZOR:  Rameno tažného zařízení vždy ve vozidle umísťujte na bezpečné místo, aby se v případě nehody nemohlo vymrštit a někoho zranit. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Nepoužívané rameno tažného zařízení je nutné odpojit. Doporučujeme, abyste rameno taženého zařízení bezpečně ukládali v zavazadlovém prostoru.
K odpojení ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje.
Rameno tažného zařízení nikdy neodjišťujte ani neodpojujte, je-li připojen přívěs.
Missing Image
 1. Odmontujte ochrannou krytku.
 1. Vložením klíče a jeho otočením proti směru hodinových ruček odjistěte ruční kolečko.
 1. Uchopte rameno tažného zařízení. Povytáhněte ruční kolečko a otáčejte jím ve směru hodinových ruček, dokud se neozve cvaknutí.
Poznámka:   Červená značka na ručním kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.
 1. Uvolněte ruční kolečko.
 1. Rameno tažného zařízení zatáhněte směrem dolů a odpojte jej.
 1. Zásuvku pro kabeláž přívěsu otočte nahoru o 90° tak, aby se zajistila v koncové poloze.
Missing Image
 1. Vložte zaslepovací zátku.
Připojení ramena tažného zařízení
K připojení ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje.
Poznámka:   Rameno tažného zařízení lze připojit pouze v odjištěném stavu.
Missing ImageMissing Image
 1. Odstraňte zaslepovací zátku a zcela zasuňte rameno tažného zařízení tak, aby se zajistilo.
Poznámka:   Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.
Poznámka:   Zelená značka na ručním kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.
 1. Vložením klíče a jeho otočením ve směru hodinových ruček zajistěte ruční kolečko.
 1. Nasaďte ochrannou krytku. Zcela ji nasuňte na zámek.
 1. Zásuvku pro kabeláž přívěsu otočte dolů o 90° tak, aby se zajistila v koncové poloze.
Missing ImageZkontrolujte následující:
 • Zelená značka na ovládacím kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.
 • Ruční kolečko (A) je zajištěno.
 • Vyjmuli jste klíč (B).
Poznámka:   Pokud některá z těchto podmínek nemůže být splněna, rameno tažného zařízení nepoužívejte. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Rychlé odpojení ramena tažného zařízení
Rameno tažného zařízení nikdy neodjišťujte ani neodpojujte, je-li připojen přívěs.
Missing Image
 1. Odmontujte ochrannou krytku. Vložením klíče a jeho otočením proti směru hodinových ruček odjistěte ruční kolečko.
 1. Uchopte rameno tažného zařízení. Povytáhněte ruční kolečko a otáčejte jím ve směru hodinových ruček až na doraz.
 1. Rameno tažného zařízení zatáhněte směrem dolů a odpojte jej.
 1. Uvolněte ruční kolečko.
 1. Vložte zaslepovací zátku.
Rychlé připojení ramena tažného zařízení
Je-li rameno tažného zařízení rychle odpojeno, může být rychle opět připojeno.
 1. Odstraňte zaslepovací zátku a zcela zasuňte rameno tažného zařízení tak, aby se zajistilo.
Poznámka:   Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.
Poznámka:   Zelená značka na ručním kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.
 1. Vložením klíče a jeho otočením ve směru hodinových ruček zajistěte ruční kolečko.
 1. Nasaďte ochrannou krytku. Zcela ji nasuňte na zámek.
Další pokyny k používání ramena tažného zařízení
 • K dispozici jsou náhradní klíče. Doporučujeme poznamenat si číslo klíče na vložku zámku.
 • Udržujte tažné zařízení v čistotě. Mazacím tukem bez obsahu pryskyřice nebo olejem v pravidelných intervalech promazávejte ložiska, kluzné plochy a aretační kuličky. Zámek mažte grafitem.
 • Není-li zařízení používáno, odpojte kabeláž od zásuvky pro připojení kabeláže přívěsu. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít ke korozi zásuvky pro kabeláž přívěsu. Zásuvku pro kabeláž přívěsu pravidelně čistěte a kontrolujte, zda je řádně nasazen kryt zásuvky.
 • Pokud k mytí vozidla používáte vysokotlakou trysku, odpojte kabeláž přívěsu. Proud vycházející z trysky nesměřujte přímo na zásuvku pro kabeláž přívěsu. Před mytím vozidla doporučujeme rameno tažného zařízení odpojit.