POZOR   POZOR:  Nepřekračujte povolenou nosnost svého vozidla nebo tažného zařízení. Přetěžování vašeho vozidla nebo přívěsu může zhoršit stabilitu a ovladatelnost vozidla. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Tažné zařízení neupravujte řezáním, vrtáním, svařováním ani jiným způsobem. Úpravy tažného zařízení by mohly snížit jeho nosnost.

Rameno tažného zařízení nerozebírejte ani neopravujte.
Image Shown Without Description
Odpojení ramena tažného zařízení
POZOR   POZOR:  Rameno tažného zařízení vždy ve vozidle umísťujte na bezpečné místo, aby se v případě nehody nemohlo vymrštit a někoho zranit. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Nepoužívané rameno tažného zařízení je nutné odpojit. Doporučujeme, abyste rameno taženého zařízení bezpečně ukládali v zavazadlovém prostoru.
K odpojení ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje.
Rameno tažného zařízení nikdy neodjišťujte ani neodpojujte, je-li připojen přívěs.
Image Shown Without Description
 1. Odmontujte ochrannou krytku.
 1. Vložením klíče a jeho otočením proti směru hodinových ruček odjistěte ruční kolečko.
 1. Uchopte rameno tažného zařízení. Povytáhněte ruční kolečko a otáčejte jím ve směru hodinových ruček, dokud se neozve cvaknutí.
Poznámka:   Červená značka na ručním kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.
 1. Uvolněte ruční kolečko.
 1. Rameno tažného zařízení zatáhněte směrem dolů a odpojte jej.
 1. Zásuvku pro kabeláž přívěsu otočte nahoru o 90° tak, aby se zajistila v koncové poloze.
Image Shown Without Description
 1. Vložte zaslepovací zátku.
Připojení ramena tažného zařízení
K připojení ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje.
Poznámka:   Rameno tažného zařízení lze připojit pouze v odjištěném stavu.
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
 1. Odstraňte zaslepovací zátku a zcela zasuňte rameno tažného zařízení tak, aby se zajistilo.
Poznámka:   Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.
Poznámka:   Zelená značka na ručním kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.
 1. Vložením klíče a jeho otočením ve směru hodinových ruček zajistěte ruční kolečko.
 1. Nasaďte ochrannou krytku. Zcela ji nasuňte na zámek.
 1. Zásuvku pro kabeláž přívěsu otočte dolů o 90° tak, aby se zajistila v koncové poloze.
Image Shown Without DescriptionZkontrolujte následující:
 • Zelená značka na ovládacím kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.
 • Ruční kolečko (A) je zajištěno.
 • Vyjmuli jste klíč (B).
Poznámka:   Pokud některá z těchto podmínek nemůže být splněna, rameno tažného zařízení nepoužívejte. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Rychlé odpojení ramena tažného zařízení
Rameno tažného zařízení nikdy neodjišťujte ani neodpojujte, je-li připojen přívěs.
Image Shown Without Description
 1. Odmontujte ochrannou krytku. Vložením klíče a jeho otočením proti směru hodinových ruček odjistěte ruční kolečko.
 1. Uchopte rameno tažného zařízení. Povytáhněte ruční kolečko a otáčejte jím ve směru hodinových ruček až na doraz.
 1. Rameno tažného zařízení zatáhněte směrem dolů a odpojte jej.
 1. Uvolněte ruční kolečko.
 1. Vložte zaslepovací zátku.
Rychlé připojení ramena tažného zařízení
Je-li rameno tažného zařízení rychle odpojeno, může být rychle opět připojeno.
 1. Odstraňte zaslepovací zátku a zcela zasuňte rameno tažného zařízení tak, aby se zajistilo.
Poznámka:   Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.
Poznámka:   Zelená značka na ručním kolečku musí být zarovnána s bílou tečkou na ramenu tažného zařízení.
 1. Vložením klíče a jeho otočením ve směru hodinových ruček zajistěte ruční kolečko.
 1. Nasaďte ochrannou krytku. Zcela ji nasuňte na zámek.
Další pokyny k používání ramena tažného zařízení
 • K dispozici jsou náhradní klíče. Doporučujeme poznamenat si číslo klíče na vložku zámku.
 • Udržujte tažné zařízení v čistotě. Mazacím tukem bez obsahu pryskyřice nebo olejem v pravidelných intervalech promazávejte ložiska, kluzné plochy a aretační kuličky. Zámek mažte grafitem.
 • Není-li zařízení používáno, odpojte kabeláž od zásuvky pro připojení kabeláže přívěsu. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít ke korozi zásuvky pro kabeláž přívěsu. Zásuvku pro kabeláž přívěsu pravidelně čistěte a kontrolujte, zda je řádně nasazen kryt zásuvky.
 • Pokud k mytí vozidla používáte vysokotlakou trysku, odpojte kabeláž přívěsu. Proud vycházející z trysky nesměřujte přímo na zásuvku pro kabeláž přívěsu. Před mytím vozidla doporučujeme rameno tažného zařízení odpojit.