Poznámka:   V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se nemusí zobrazovat a být dostupné všechny zprávy. Informační displej může určité zprávy zjednodušovat či zkracovat.
Image Shown Without Description
Stisknutím tlačítka OK přijmete nebo odstraníte některé zprávy informačního displeje. Po krátké době další zprávy na informačním displeji zmizí.
Před možností vstupu do nabídek je nutné potvrdit některé zprávy.
Aktivní parkování

Zpráva   Činnost  
Active Park porucha
Z důvodu závady je nutné nechat systém opravit. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Adaptivní tempomat

Zpráva   Činnost  
Adaptivní tempomat Porucha
Závada radaru brání aktivaci adaptivního tempomatu. Viz  Using Adaptive Cruise Control .   
Adaptivní tempomat Není dostupný
V takovém případě nelze zaručit správnou funkci adaptivního tempomatu. Viz  Using Adaptive Cruise Control .   
Adaptivní tempomat Není dosupný Snímač blokován Viz návod
Radarový snímač byl zablokován ledem, blátem, vodou nebo jiným vlivem špatného počasí. Většinou postačí snímač očistit. Viz  Using Adaptive Cruise Control .   
Tempomat aktivní Automatické brzdění vypnuté
Systém zakázal automatické brzdění.  
Přední snímač není vyrovnaný
Závada radaru brání aktivaci adaptivního tempomatu.  
Adaptivní tempomat Řidič převezme řízení
Adaptivní tempomat přenechal ovládání vozidla řidiči.  
Adaptivní tempomat Příliš nízká rychlost k aktivaci
Adaptivní tempomat nelze aktivovat z důvodu příliš nízké rychlosti vozidla.  
Adaptivní tempomat Zařaďte nižší převodový stupeň
Adaptivní tempomat automaticky reguluje odstup a řidič by měl podřadit na nižší rychlostní stupeň.  

Adaptivní řízení

Zpráva   Činnost  
Adaptivní řízení Inicializace
Systém adaptivního řízení zjistil rozdíl mezi úhlem natočení volantu a požadovaným úhlem natočení kol. Volant se seřídí tak, aby byl tento rozdíl vyrovnán. Toto seřízení patří mezi normální funkce systému.  
Adaptivní řízení Porucha Servis je nutný
Systém adaptivního řízení je vypnutý. Je možné, že volant nemusí být rovně, když vozidlo jede v přímém směru. Pokud se tato zpráva zobrazuje trvale, obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ztráta adaptivního řízení Nejezděte
Integritu systému adaptivního řízení nelze ověřit. S vozidlem nejezděte a neprodleně kontaktujte autorizovaného prodejce.  

Airbag

Zpráva   Činnost  
Snímač cestujících zablokován Odstraňte předměty u sedadla spolujezdce
Systém rozpoznal závadu v důsledku zablokovaného snímače. Odstraňte předmět blokující snímač.  

Alarm

Zpráva   Činnost  
Alarm vozidla Pro vypnutí alarmu nastartujte
Neoprávněným vstupem do vozidla se aktivoval alarm.   Viz   Alarm - Vozidla s: Obvodový alarm.   
Poplašné zařízení porucha Servis je nutný
Z důvodu závady je nutné nechat systém opravit. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Pohon všech kol

Zpráva   Činnost  
AWD Dočasně deaktivováno
Systém pohonu všech kol se dočasně vypnul, protože hrozilo jeho přehřátí.  
AWD Vyp
Systém pohonu všech kol se dočasně vypnul, protože hrozilo jeho přehřátí nebo protože používáte dojezdové náhradní kolo.  
AWD Obnoveno
Systém pohonu všech kol začne fungovat opět běžným způsobem a zpráva se vymaže, jakmile ujedete krátkou vzdálenost s plnohodnotným kolem nebo jakmile se systém ochladí.  
AWD Porucha Servis je nutný
Systém pohonu všech kol nefunguje správně. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Automatické vypnutí motoru

Zpráva   Činnost  
Motor se vypne za {seconds to shut off:#0} sekund
Motor se připravuje na vypnutí.  
Vypnutí motoru pro úsporu paliva
Motor se vypnul z důvodu úspory paliva.  
Motor se vypne za {seconds to shut off:#0} sekund OK = vynulování
Motor se připravuje na vypnutí. Stisknutím tlačítka OK na levé straně volantu můžete vypnutí zabránit.  

Automatické ovládání dálkových světel

Zpráva   Činnost  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
Snímač přední kamery má sníženou viditelnost. Očistěte čelní sklo.  
Přední kamera Porucha Servis je nutný
Z důvodu závady je nutné nechat systém opravit. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Snímač přední kamery nefunguje správně. Krátce vyčkejte, dokud snímač nevychladne.  

Automatický systém start-stop

Zpráva   Činnost  
Auto StartStop Sešlápněte brzdu pro nastartování
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte brzdový pedál.  
Auto StartStop Sešlápněte spojku pro nastartování
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte pedál spojky.  
Auto StartStop Sešlápněte pedál pro nastartování
Motor je třeba znovu nastartovat. Sešlápněte kterýkoli pedál.  
Auto StartStop Vyberte neutrál pro nastartování
Aby mohl systém znovu nastartovat motor, vyberte neutrální polohu.  
Auto StartStop Zařaďte P, pak znovu nastartujte motor
Aby mohl systém znovu nastartovat motor, zvolte parkovací polohu.  
Auto StartStop Manuální restart je nutný
Systém nefunguje. Je nutno nastartovat ručně.  
Auto StartStop Není k dispozici
Nejsou splněny všechny podmínky potřebné ke správnému fungování automatického systému start-stop.  

Systém sledování mrtvého úhlu a upozornění na vozidla blížící se z boku

Zpráva   Činnost  
BLIS Chyba systému
Vyskytla se závada systému. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
BLIS nedostupné Snímač blokován Viz návod
Snímače systému jsou zablokovány.   Viz   Upozornění na dopravní situaci před vozidlem.   
Vozidlo přijíždí zleva/zprava   Systém rozpoznal vozidlo.   Viz   Upozornění na dopravní situaci před vozidlem.   
Cross Traffic nedostupné Snímač blokován Viz návod
Snímače systému jsou zablokovány.   Viz   Upozornění na dopravní situaci před vozidlem.   
Cross Traffic Chyba systému
Vyskytla se závada systému. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Klimatizace

Zpráva   Činnost  
Přídavné topení zapnuto   Systém je zapnut.   Viz   Přídavné topení.   
Přídavné topení vypnuto   Systém je vypnut.   Viz   Přídavné topení.   

Vznětový motor

Zpráva   Činnost  
Varování motoru Prosím čekejte {seconds:00} s
Za extrémně chladného počasí při teplotách pod -26 °C a není-li využit předehřívač bloku motoru, motor nebude po dobu 30 sekund reagovat na pohyb plynového pedálu. Díky tomuto opatření se může olej v motoru rozproudit, čímž se předejde poškození motoru.  
Voda v palivovém odtokovém filtru
Nastavená kapacita odlučovače vody byla naplněna. Je nutné odlučovač vypustit.  
Tlak paliva nízký
V palivové soustavě je nízký tlak z důvodu chladného počasí, nízké hladiny paliva v nádrži nebo nutnosti výměny palivových filtrů.  
Nízká hladina motorov. oleje Doplňte olej
Systém zjistil nízkou hladinu oleje. Zkontrolujte hladinu motorového oleje. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Filtr výfukových plynů přeplněný Jízdou vyčistit
Jeďte s vozidlem po dobu 20 minut průměrnou rychlostí 60 km/h. Zpráva se změní na Exhaust Filter Cleaning a poté za vhodných jízdních podmínek zhasne. Kontrolka brzkého servisu motoru zhasne po třetím zapnutí zapalování od rozsvícení.  
Filtr výfukových plynů v limitu. Jízdou vyčistit nyní
Filtr výfukových plynů přes limit Neodkladně servis
Výfukový filtr je zanesen. Co nejdříve nechte své vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.  

Dveře a zámky

Zpráva   Činnost  
Dveře řidiče otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Dveře spolujezdce otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Levé zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Pravé zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Zadní dveře otevřené
Uvedené dveře nejsou dovřeny.  
Kufr otevřený
Víko zavazadlového prostoru není řádně dovřeno.  
Kapota otevřená
Kapota není dovřena.  
Spíná zakázaný bezpečnostní mód
Systém zakázal dveřní spínače.  
Dětský zámek Porucha Servis je nutný
Zobrazí se, pokud systém zjistí závadu. Dvojím stisknutím spínače znovu zapněte či vypněte dětskou pojistku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného servisního mechanika.  

Upozornění pro řidiče

Zpráva   Činnost  
Únava řidiče Varování Odpočinek nyní
Zastavte vozidlo a odpočiňte si, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí.  
Únava řidiče Varování Odpočiňte si
Co nejdříve si odpočiňte.  

Elektronický systém řízení stability

Zpráva   Činnost  
ESC Servis je nutný
Systém rozpoznal závadu v důsledku zablokovaného snímače.  
ESC vypnuté
Stav systému regulace prokluzu kol.  
ESC zapnuté
Stav systému regulace prokluzu kol.  
ESC Sportovní mód
Stav systému regulace prokluzu kol.  

Motor

Zpráva   Činnost  
Vysoká teplota motoru Bezpečně zastavte
Zobrazí se, když je teplota motoru příliš vysoká. Zastavte s vozidlem na bezpečném místě a nechejte motor vychladnout. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru.   
Motor Neodkladně servis
Je nutné provést opravu motoru. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Zjištěna voda v palivu Servis je nutný
Zobrazí se v případě rozpoznání vody v palivu. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Nízká hladina motorového oleje Zkontrolujte
Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje - 2,0l Duratorq-TDCi (DW) vznětový.   

Palivo

Zpráva   Činnost  
Hladina paliva Nízká
Včasné upozornění na snižující se zásobu paliva v nádrži.  
Zkontrolujte plnicí otvor paliva
Hrdlo palivové nádrže možná není řádně dovřeno.  
Dvířka palivové nádrže se otvírají
Počkejte 15 sekund, dokud se nesníží přetlak v palivové soustavě.  
Dvířka palivové nádrže jsou otevřená
Přetlak byl z palivové soustavy uvolněn a je možné zahájit tankování.  
Zavřete dvířka palivové nádrže
Připomínka zavření dvířek palivové soustavy.  
Chyba tankování Viz návod
Při pokusu o dotankování došlo k chybě.  

Asistent rozjezdu do svahu

Zpráva   Činnost  
Asistent rozjezdu do svahu není dostupný
Asistent rozjezdu do svahu není k dispozici. Obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Asistent rozjezdu do svahu.   

Klíče a bezklíčový vstup

Zpráva   Činnost  
Sešlápněte brzdu pro start
Připomínka, že máte při startování vozidla sešlápnout brzdový pedál.  
Klíč nerozpoznán
Systém nerozpoznal ve vozidle klíč.   Viz   Startování bez klíče.   
Znovu nastartujte nyní nebo je nutný klíč
Stisknutím tlačítka start/stop jste vypnuli motor a systém nerozpoznal, že by se ve vozidle nacházel klíč s inteligentním přístupem.  
Aktivní elektrický systém při spuštění   Zapalování se nachází v poloze Run (Spuštěno).  
Startovací systém Porucha
Nastaly potíže se systémem spouštění’ vozidla. Sjednejte si opravu u autorizovaného prodejce.  
Programování klíče Úspěšné
Do systému jste úspěšně naprogramovali klíč s inteligentním přístupem.  
Programování klíče Neúspěšné
Do systému se nepodařilo naprogramovat klíč s inteligentním přístupem.  
Max počet rozpoznaných klíčů
V systému je naprogramován maximální počet klíčů.  
Nerozpoznáno dostatek klíčů
V systému není naprogramován dostatečný počet klíčů.  
Baterie klíče téměř vybitá Prosím vyměnit
Baterie klíče je téměř vybitá. Při nejbližší příležitosti vyměňte baterii.  
Motor je spuštěn
Upozornění, pokud se chystáte opustit vozidlo s nastartovaným motorem.  

Systém udržování v jízdním pruhu

Zpráva   Činnost  
Porucha systému udržování pruhu Servis je nutný
Systém má poruchu. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Systém zjistil skutečnost, která způsobila dočasnou nedostupnost systému.  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
Snímač přední kamery má sníženou viditelnost. Očistěte čelní sklo.  
Přední kamera Porucha Servis je nutný
Systém má poruchu. Nechte vozidlo co nejdříve prohlédnout u autorizovaného prodejce.  
Držte ruce na volantu
Upozornění systému na to, že nemáte pouštět volant.  

Údržba

Zpráva   Činnost  
Nízký tlak motorového oleje
Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo a vypněte motor. Zkontrolujte množství oleje. Pokud upozornění zůstane u vozidla se spuštěným motorem zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Nutná brzká výměna motorového oleje
Životnost motorového oleje klesla pod 10 %.   Viz   Kontrola motorového oleje - 2,0l Duratorq-TDCi (DW) vznětový.   
Nutná výměna motorového oleje
Vypršela životnost oleje.   Viz   Kontrola motorového oleje - 2,0l Duratorq-TDCi (DW) vznětový.   
Nízká hladina brzdové kapaliny
Nízká hladina brzdové kapaliny, okamžitě nechte zkontrolovat brzdovou soustavu.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny.   
Zkontrolujte brzdný systém
Je nutný servis brzdové soustavy. Vozidlo zastavte na bezpečném místě. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Chladicí kapalina motoru přehřátí
Příliš vysoká teplota chladicí kapaliny.  
Snížení výkonu ke snížení teploty motoru
Výkon motoru byl snížen, aby mohla klesnout jeho teplota.  
Přepravní/tovární režim   Vozidlo se stále nachází v přepravním nebo továrním režimu. Některé funkce nemusí fungovat správně. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Viz návod
Z důvodu závady je nutné nechat opravit hnací jednotku.  

MyKey

Zpráva   Činnost  
MyKey nevytvořen
Nelze naprogramovat klíč MyKey.  
MyKey aktivovován Jeďte opatrně
Systém MyKey je aktivní.  
Rychlost omezena na XX mph / km/h   Po zapnutí zapalování pomocí klíče MyKey se zobrazí rychlostní omezení stanovené pro daný typ klíče.  
Téměř dosažena maximální rychlost vozidla
Používá se klíč MyKey, ke kterému je nastaveno rychlostní omezení, a rychlost vozidla se přibližuje hranici 130 km/h.  
MyKey Vozidlo na nastavené maximální rychlosti
Dosáhli jste rychlostního omezení nastaveného pro používaný klíč MyKey.  
Zkontrolujte rychlost Jeďte opatrně
Máte aktivní klíč MyKey s naprogramovaným rychlostním omezením.  
Připoutejte se pro zapnutí audia
Při použití klíče MyKey se zapne upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás.  
MyKey ESC Zap
Při použití klíče MyKey se zapne funkce AdvanceTrac.  
MyKey Regulace prokluzu zap
Při použití klíče MyKey se zapne regulace prokluzu kol.  
MyKey Parkovacího asistenta nelze deaktivovat
Při použití klíče MyKey se vždy zapne parkovací asistent.  
Výstraha udržování pruhu zapnuta Nastavení MyKey
Při použití klíče MyKey se zapnou výstrahy systému udržování v jízdním pruhu.  

Parkovací asistent

Zpráva   Činnost  
Zkontrolujte předního parkovacího asistenta
Systém zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Principy funkce.   
Zkontrolujte zadního parkovacího asistenta
Systém zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Principy funkce.   
Přední parkovací asist. Zap Vyp
Zobrazení stavu parkovacího asistenta.  
Zadní parkovací asistent Zap Vyp
Zobrazení stavu parkovacího asistenta.  

Parkovací brzda

Zpráva   Činnost  
Ruční brzda zatažená
Parkovací brzdu jste zatáhli ve chvíli, kdy se vozidlo pohybovalo rychlostí vyšší než 5 km/h. Pokud varování zůstane zobrazeno i po uvolnění parkovací brzdy, obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda Porucha Neodkladně servis!
Systém elektrické parkovací brzdy zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda nezatažená
Elektrická parkovací brzda není zatažena.  
Ruční brzda Režim údržby
Probíhá diagnostika elektrické parkovací brzdy.  
Stiskněte tlačítko použití brzdy k uvolnění
Elektrická parkovací brzda je zatažená. Neuvolnili jste ji.  
Ruční brzda K uvolnění stiskněte brzdu a tlačítko
Elektrická parkovací brzda je zatažená. Neuvolnili jste ji a vozidlo se pohybuje.  
Ruční brzda Omezená funkce Servis je nutný
Systém elektrické parkovací brzdy zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ruční brzda Systém je přehřátý
Neuvolnili jste elektrickou parkovací brzdu, takže došlo k jejímu přehřátí.  
Ruční brzda neuvolněna
Elektrická parkovací brzda je zatažená a nastartovali jste vozidlo.  
Ruční brzda zatažená
Elektrická parkovací brzda byla zatažena.  
Ruční brzda uvolněná
Elektrická parkovací brzda byla uvolněna.  

Posilovač řízení

Zpráva   Činnost  
Steering Lock Malfunction Service Now
Systém posilovače řízení zjistil stav, který vyžaduje servisní zásah. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Ztráta řízení Bezpečně zastavte
Posilovač řízení není funkční. Vozidlo zastavte na bezpečném místě. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Posilovač řízení porucha Servis je nutný
Byla rozpoznána závada systému posilovače řízení, bezklíčového vstupu nebo bezklíčového startování, která vyžaduje opravu v servisu. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Systém varování před nárazem

Zpráva   Činnost  
Asistent před kolizí
Zobrazí se, když hrozí bezprostřední nebezpečí srážky.  
Forward Alert Porucha
Vyskytla se závada systému. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Forward Alert není dostupné Snímač blokován Viz návod
Radarový snímač byl zablokován ledem, blátem, vodou nebo jiným vlivem špatného počasí. Většinou postačí snímač očistit.   Viz   Asistent před kolizí.   
Forward Alert není dostupné
Vyskytla se závada systému. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Sedadla

Zpráva   Činnost  
Vyvolání paměti není povoleno za jízdy
Upozornění na to, že za jízdy nelze využívat paměťovou funkci sedadel.  
Paměť {0} Uloženo
Zobrazení pozice, pod kterou bylo uloženo paměťové nastavení.  

Systém startování

Zpráva   Činnost  
Sešlápněte brzdu pro start
Připomínka, že při startování je nutné sešlápnout brzdový pedál.  
Překročení doby spuštění motoru
Startér při pokusu o spuštění motoru překročil povolenou dobu spouštění motoru.  
Start motoru nevyřízený Prosím čekejte
Startér se pokouší spustit motor.  
Nevyřízený start zrušen
Systém zrušil probíhající startování.  

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Zpráva   Činnost  
Tlak v pneumatikách nízký
V některých pneumatikách je nízký tlak vzduchu.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Sledování tlaku pneumatik Porucha
Vyskytla se závada na systému monitorování tlaku v pneumatikách. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.   
Tlak v pneumatikách Porucha snímače
Značí závadu snímače tlaku v pneumatice nebo signalizuje použití náhradního kola.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.  Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Tažení

Zpráva   Činnost  
Přívěs se kymácí Zpomalte
Systém regulace stability přívěsu zjistil naklonění přívěsu, zpomalte.  
Tažné zařízení je odemčené Zákaz tažení Viz návod
Vysuňte znovu rameno tažného zařízení. Pokud zpráva zůstane zobrazená, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Koule tažného zařízení .   
Porucha tažného zařízení Zákaz tažení Servis je nutný
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Tažné zařízení neaktivována Nastartujte a opakujte pokus
Akumulátor vozidla pravděpodobně není plně nabitý. Nastartujte motor a vysuňte rameno tažného zařízení. Pokud zpráva zůstane zobrazená, obraťte se na autorizovaného prodejce.   Viz   Koule tažného zařízení .   
Tažné zařízení je vysunuté Zkontrolujte kabeláž přívěsu
Zkontrolujte, zda není patrná závada na kabelech přívěsu. Pokud upozornění zůstane zobrazeno nebo se bude zobrazovat opakovaně, obraťte se na autorizovaného prodejce.  

Regulace prokluzu kol

Zpráva   Činnost  
Regulace prokluzu vypnuta
Stav systému regulace prokluzu kol.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.   
Regulace prokluzu zapnuta
Stav systému regulace prokluzu kol.   Viz   Používání regulace prokluzu kol.   
Aktivace rizika kvůli detekci smyků
Došlo ke smyku. Zapnula se výstražná světla.  

Převodovka

Zpráva   Činnost  
Porucha převodovky Neodkladně servis
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka přehřátá Bezpečně zastavte
Převodovka se přehřívá. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte vozidlo na bezpečném místě, jakmile to bude možné.  
Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte
Převodovka se přehřívá. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte vozidlo na bezpečném místě, jakmile to bude možné.  
Převodovka Servis je nutný
Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka přehřátá Sešlápněte brzdu
Převodovka se přehřívá. Je nutné ji nechat vychladnout. Zastavte vozidlo na bezpečném místě, jakmile to bude možné.  
Převodovka Omezená funkce Viz návod
Převodovka má omezenou funkčnost. Obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Převodovka se zahřívá Prosím čekejte
Teplota převodovky je příliš nízká. Před jízdou ji zahřejte.  
Řazení není v parkovací poloze
Připomínka, že máte přeřadit do parkovací polohy.  
Sešlápněte brzdový pedál
Převodovka vyžaduje sešlápnutí brzdového pedálu.  
Převodovka nastavena
Převodovka upravila režim řazení.  
Převodovka AdaptMode
Převodovka upravuje režim řazení.  
Převodovka IndicatMode Zablokování zap
Došlo k zablokování převodovky a nelze řadit.  
Převodovka IndicatMode Zablokování vyp
Převodovka se odblokovala a opět lze řadit.