POZOR   POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se systému nepodaří zapnout nebo vypnout dálková světla, máte možnost fungování systému ručně deaktivovat.
POZOR   POZOR:  Systém není konstruován tak, aby rozpoznal cyklisty, motocykly, chodce nebo zvířata. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.
POZOR   POZOR:  Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.
POZOR   POZOR:  Za studeného počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
POZOR   POZOR:  Pokud jsou světla protijedoucích vozidel skryta za překážkami (např. svodidly), nemusí systém dálková světla vypnout.
POZOR   POZOR:  Pravidelně kontrolujte a měňte lišty stěračů čelního skla, aby měl kamerový snímač ničím nerušený výhled. Náhradní lišty stěračů čelního skla musí mít správnou délku.

Poznámka:   Odstraňujte z čelního skla všechny nečistoty, jako je ptačí trus, hmyz, sníh nebo led.
Poznámka:   Dopravní značky s reflexním povrchem mohou být detekovány jako světla protijedoucího vozu, čímž mohou způsobit přepnutí světel na tlumená.
Poznámka:   Při výměně žárovek dálkových světel používejte výhradně originální součásti společnosti Ford. Ostatní žárovky mohou snížit výkon systému.
Pokud je dostatečná tma a v okolí se nepohybují žádná vozidla, systém automaticky zapne dálková světla. Pokud systém rozpozná přední či zadní světla přibližujícího se vozidla nebo pouliční osvětlení před vozidlem, vypne dálková světla, aby neoslnil ostatní účastníky provozu. Tlumená světla zůstanou rozsvícená.
Snímač kamery je umístěn za čelním sklem v prostřední části. Tento snímač neustále sleduje aktuální podmínky a na základě zjištěných údajů rozhoduje o zapnutí a vypnutí dálkových světel.
Systém po zapnutí aktivuje dálková světla za předpokladu, že:
  • je dostatečná tma na to, aby bylo žádoucí používat dálková světla,
  • se v okolí nevyskytují žádná vozidla a před vozidlem nesvítí pouliční osvětlení,
  • rychlost vozidla je vyšší než přibližně 40 km/h.
Dálková světla se vypnou za předpokladu, že:
  • je viditelnost dostatečná na to, aby dálková světla nemusela být použita,
  • byla zjištěna čelní nebo zadní světla přibližujícího se vozidla,
  • bylo zjištěno pouliční osvětlení,
  • rychlost vozidla klesla přibližně pod 30 km/h,
  • je kamerový snímač příliš horký nebo se zablokoval,
  • jste zapnuli zadní mlhovky.
Aktivace systému
Systém se zapíná pomocí informačního displeje.   Viz   Informační displeje
Image Shown Without Description
Otočte spínač automatických světlometů do polohy pro zapnutí.   Viz   Automaticky zapínaná světla
Image Shown Without Description  Připravenost systému bude potvrzena rozsvícením kontrolky.
Ruční zásah do automatického ovládání
Image Shown Without Description
Mezi dálkovými a tlumenými světlomety můžete přepínat zatažením páčky směrem dopředu nebo dozadu.
Poznámka:   Tím dočasně světla přepnete. Po uplynutí krátké doby se systém vrátí zpět do automatického provozu.
Systém lze trvale vypnout prostřednictvím odpovídající nabídky v informačním displeji nebo otočením spínače dálkových světel do polohy čelních světlometů.