Systém postranních snímačů používá snímače vpředu a vzadu k detekci a mapování překážek v jízdní dráze vozidla v blízkosti boků vozidla. Boční snímače jsou aktivní, když je zařazena jakákoli jiná poloha než parkovací (P).
Poznámka:   Překážka, která vstoupí do oblasti detekce boku vozidla, nebude detekována, pokud není detekována a mapována předním nebo zadním bočním snímačem.
Image Shown Without Description
Dosah systému je do 60 cm od boků vozidla.
Když systém detekuje blízký objekt vedle vozidla, zazní zvuková výstraha. Když se vozidlo přibližuje k překážkám v jízdní dráze, frekvence opakování zvukové signalizace se zvyšuje.
Indikátor vzdálenosti překážky (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
Systém signalizuje vzdálenost překážky prostřednictvím informačního displeje.
Když se vzdálenost k překážce snižuje, pole indikátoru se rozsvítí a pohybují se směrem k ikoně vozidla. Pokud není detekována žádná překážka, jsou pole indikátoru zobrazena šedě.
Po zařazení zpátečky (R) systém postranních snímačů vydává zvukovou signalizaci, a to pokud se vozidlo pohybuje a jsou detekovány překážky do vzdálenosti 60 cm a zároveň se nacházejí v jízdní dráze vozidla. Zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách od zastavení vozidla.
Poznámka:   Vizuální signalizace vzdálenosti zůstane zobrazena, když zařadíte zpátečku (R).
Když zařadíte polohu pro jízdu vpřed (D) nebo jiný režim jízdy vpřed, např. nízkou rychlost (L), sportovní režim (S) nebo kterýkoli rychlostní stupeň pro jízdu vpřed u manuální převodovky, systém postranních snímačů vydává zvukovou a vizuální signalizaci vzdálenosti, a to pokud se vozidlo pohybuje rychlostí do 8 km/h, jsou detekovány překážky do vzdálenosti 60 cm a zároveň se nacházejí v jízdní dráze vozidla. Jakmile uvedete vozidlo do klidu, zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách a vizuální signalizace se zastaví po 4 sekundách.
Pokud je zařazen neutrál (N), systém postranních snímačů vydává pouze vizuální signalizaci vzdálenosti, když se vozidlo pohybuje rychlostí do 8 km/h, přední či zadní parkovací zařízení detekuje překážku a jsou také zjištěny překážky do vzdálenosti 60 cm od boku vozidla. Vizuální signalizace vzdálenosti bude ukončena po 4 sekundách od zastavení vozidla.
Pokud není systém postranních snímačů k dispozici, nebudou se pole indikátoru vzdálenosti po stranách zobrazovat.
Systém postranních snímačů není k dispozici za následujících podmínek:
  • Když vypnete systém regulace prokluzu kol.
Pokud neujedete vzdálenost přibližně odpovídající délce vozidla, aby se systém mohl znovu aktivovat, systém postranních snímačů nemusí být k dispozici, a to v následujících případech:
  • Zapnete, vypnete a opět zapnete zapalování.
  • Vozidlo zůstane na místě déle než 2 minuty.
  • Dojde k aktivaci protiblokovacího brzdového systému.
  • Dojde k aktivaci systému regulace prokluzu kol.
  • Pokud nejsou k dispozici informace o úhlu natočení volantu, systém postranních snímačů není k dispozici rovněž. S vozidlem je nutno jet nejméně 150 m nad 30 km/h, aby se informace o úhlu natočení volantu obnovily.