K ovládání oken ve chvíli, kdy je vypnuté zapalování, můžete použít dálkové ovládání.
Poznámka:   Tuto funkci můžete povolit či zakázat na informačním displeji, případně navštivte autorizovaného prodejce.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Aby tato funkce fungovala, nesmí být aktivní zpožděné ovládání příslušenství.
Otevření oken
Okna můžete otevřít pouze po krátkou dobu po odemčení vozidla dálkovým ovládáním. Po odemčení vozidla podržte tlačítko odemykání na dálkovém ovládání a otevřete tak okna. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.
Zavření oken
POZOR   POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokovány a že se v blízkosti otvoru oken nenachází děti ani zvířata.

Okna zavřete podržením tlačítka zamykání na dálkovém ovládání. Jakmile se okna začnou pohybovat, tlačítko pusťte. Stisknutím tlačítka zamknutí nebo odemknutí pohyb zastavíte.