POZOR   POZOR:  Kamera je pouze pomůckou pro řidiče. Nenahrazuje pohled z oken ani pohled do zpětných zrcátek.
POZOR   POZOR:  Nemusíte na obrazovce vidět objekty, které jsou v blízkosti některého rohu nárazníku nebo se nacházejí pod nárazníkem, kvůli omezenému pokrytí kamerového systému.
POZOR   POZOR:  Při zapínání a vypínání kamery s volicí pákou mimo parkovací polohu (P) dbejte opatrnosti. Zajistěte, aby vaše vozidlo nebylo v pohybu.

Image Shown Without Description
Přední kamera se nachází v mřížce chladiče.
Přední kamera zachycuje oblast před vozidlem.
Poznámka:   Obraz zobrazený na obrazovce se může lišit v závislosti na orientaci vozidla a stavu vozovky.
Poznámka:   Pokud rychlost vozidla přesáhne 10 km/h, přední kamera se vypne. Kameru je po opětovném snížení rychlosti pod prahovou hodnotu nutné znovu zapnout stisknutím příslušného tlačítka.
Poznámka:   V části obrazu zadní kamery se nachází další informace.   Viz   Zadní kamera
Použití 180stupňového kamerového systému
180stupňový kamerový systém se skládá z předních a zadních kamer. Systém:
  • Zobrazuje situaci přímo před a za vozidlem.
  • Zobrazuje situaci v okolí vozidla, aby bylo možné spatřit automobily přijíždějící z boku.
  • Usnadňuje provádění parkovacích manévrů.
Image Shown Without Description  Tlačítko kamerového systému se nachází na audio jednotce. Jeho stisknutím můžete přepínat mezi různými zobrazeními.
Poznámka:   Kamerový systém nemusí fungovat správně, když kameře ve výhledu brání bláto, voda nebo nečistoty. Čočky kamery lze čistit měkkým netřepivým hadříkem a neabrazivním čisticím prostředkem. Případně můžete použít přední nebo zadní ostřikovač.   Viz   Stěrače a ostřikovače
Pohledy kamery
Stisknutím tlačítka kamery můžete přepínat mezi různými pohledy.
  • Běžný pohled dopředu:Obraz toho, co se nachází přímo před vaším vozidlem. Aktivovat jej lze, když se volicí páka nachází v poloze neutrál (N) nebo jízdy vpřed (D).
  • Rozšířený pohled dopředu:Rozšířený 180° obraz toho, co se nachází přímo před vaším vozidlem. Aktivovat jej lze, když se volicí páka nachází v poloze neutrál (N) nebo jízdy vpřed (D).

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay