Elektrický posilovač řízení
POZOR   POZOR:  Pokud systém rozpozná chybu, může jít o vážnou závadu, aniž by to pro vás bylo na první pohled patrné. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat, v opačném případě hrozí ztráta kontroly nad jeho řízením.
POZOR   POZOR:  Systém elektrického posilovače řízení provádí diagnostické kontroly, které systém průběžně monitorují. Pokud je zjištěna chyba, zobrazí se na informačním displeji zpráva. Zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Vypněte zapalování. Po uplynutí alespoň 10 sekund zapněte zapalování a podívejte se, zda se na informačním displeji zobrazí varovná zpráva systému řízení. Pokud ano, nechejte systém co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce.

Vozidlo je vybaveno elektrickým posilovačem řízení. Nádržka kapaliny není k dispozici. Není vyžadována údržba.
Pokud vozidlo přestane být při jízdě napájeno, přestane působit posilovač řízení. Systém řízení nadále funguje, můžete tedy řídit vozidlo ručně. Budete však muset vynaložit větší sílu.
Při dlouhodobém řízení vozidla bez posilovače je třeba vynaložit ještě větší sílu. Je tomu tak proto, aby se předešlo vnitřnímu přehřátí a trvalému poškození systému řízení. Nadále bude možné řídit vozidlo ručně. Při běžných jízdních manévrech systém vychladne a obnoví se normální funkce systému.
Tipy pro řízení
Příčinou táhnutí řízení do strany může být kterákoli z následujících skutečností:
  • Nesprávný tlak v pneumatikách
  • nerovnoměrné opotřebení pneumatik,
  • vypouklý povrch vozovky,
  • silný boční vítr.
Pokud problém přetrvá, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Adaptivní učení
Adaptivní učení systému elektrického posilovače řízení kompenzuje nerovnosti vozovky a zlepšuje celkové jízdní vlastnosti vozidla a ovladatelnost vozu. Komunikuje s brzdovou soustavou za účelem regulace jízdní stability a se systémy prevence nehod. Vždy když je odpojen akumulátor nebo namontován nový akumulátor, musí vozidlo ujet krátkou vzdálenost, než dojde k opětovnému naučení strategie a aktivaci všech systémů.
Adaptivní řízení (je-li ve výbavě)
Poznámka:   Systém adaptivního řízení provádí diagnostické kontroly, které systém průběžně monitorují. Pokud je zjištěna chyba, zobrazí se na informačním displeji zpráva. Při výskytu červené výstražné zprávy zastavte bezpečně vozidlo ihned, jakmile to bude možné. Tuto zprávu lze vymazat, pokud se závada již nevyskytuje. Pokud se při každém nastartování vozidla zobrazí varovná zpráva systému adaptivního řízení, nechejte systém co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Systém adaptivního řízení průběžně mění převodový poměr řízení v souvislosti se změnami v rychlosti vozidla a optimalizuje odezvu řízení za všech jízdních podmínek.
Systém adaptivního řízení je navržen s aretačním zařízením. Když je zapnuto aretační zařízení, vozidlo se vrátí k pevnému převodovému poměru řízení. Také si můžete všimnout zvuku při startu nebo vypnutí vašeho vozidla, jestli je aretační zařízení odpojeno nebo zapojeno. Pokud vaše vozidlo není elektricky napájeno nebo zjistí za jízdy chybu, aretační zařízení se zapne a vy můžete pokračovat v řízení. Během této doby se může stát, že volant nemusí být rovně, když vozidlo jede v přímém směru. Během této doby si můžete všimnout, že úhel natočení volantu požadovaný pro řízení vozidla může být odlišný. Extrémní provozní podmínky mohou také způsobit, že se aretační zařízení zapne. Tato strategie zabraňuje vnitřnímu přehřátí a trvalému poškození systému adaptivního řízení. Při běžných jízdních manévrech systém vychladne a obnoví se normální funkce systému.