Následující varovné kontrolky a ukazatele upozorňují na stav vozidla, který může být vážný. Některé kontrolky se při startování vozidla rozsvítí, aby bylo jisté, že fungují. Pokud některé kontrolky po nastartování vozidla zůstanou svítit, vyhledejte si další informace týkající se varovných kontrolek příslušného systému.
Poznámka:   Některé varovné kontrolky se objevují na informačním displeji a fungují stejně jako varovné kontrolky. Při startování vozidla se však nerozsvěcují.
Adaptivní tempomat (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka adaptivního tempomatu udává svou barvou režim, ve kterém se systém nachází: Viz  Using Adaptive Cruise Control . 
Zapnuto (svítí bíle): Rozsvítí se po zapnutí systému adaptivního tempomatu. Zhasne, jakmile adaptivní tempomat vypnete.
Aktivováno (svítí zeleně): Rozsvítí se po aktivaci systému adaptivního tempomatu. Zhasne, jakmile adaptivní tempomat deaktivujete.
Adaptivní řízení (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka systému adaptivního řízení se rozsvítí ve chvíli, když systém při nepřetržitých diagnostických kontrolách zjistí poruchu.
Inicializace adaptivního řízení (bliká žlutě): Systém adaptivního řízení zjistil rozdíl mezi úhlem natočení volantu a požadovaným úhlem natočení kol. Volant se seřídí tak, aby byl tento rozdíl vyrovnán. Toto seřízení patří mezi normální funkce systému.
Vypnuté adaptivní řízení (svítí žlutě): Systém adaptivního řízení je vypnutý. Je možné, že volant nemusí být rovně, když vozidlo jede v přímém směru. Pokud se tato zpráva zobrazuje trvale, obraťte se na autorizovaného prodejce.
Ztráta adaptivního řízení (svítí červeně): Integritu systému adaptivního řízení nelze ověřit. S vozidlem nejezděte a neprodleně kontaktujte autorizovaného prodejce.   Viz   Řízení
Varovná kontrolka protiblokovacího brzdového systému
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. I nadále však bude k dispozici běžný výkon brzdové soustavy (bez protiblokovacího brzdového systému). Funkce brzd je ohrožena až v případě, že se rozsvítí varovná kontrolka brzd. Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka automatických dálkových světel (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky potvrzuje aktivaci této funkce.   Viz   Automatické řízení dálkových světel
Automatický systém start-stop (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud se vypne motor, nebo ve spojení se zprávou.
Varovná kontrolka akumulátoru
Image Shown Without Description  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka sledování mrtvého úhlu (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí ve chvíli, kdy je funkce vypnuta, nebo ve spojení se zprávou.   Viz   Systém sledování mrtvého úhlu
  Viz   Informační hlášení
Varovná kontrolka brzdového systému
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, když zatáhnete parkovací brzdu při zapnutém zapalování.
Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje to malé množství brzdové kapaliny nebo závadu brzdového systému. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
POZOR   POZOR:  Jezdit s vozidlem s rozsvícenou varovnou kontrolkou je nebezpečné. Může dojít k výraznému snížení účinku brzd. Zastavení vozidla může trvat déle. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat. Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdy a zranění osob.

Tempomat (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí této funkce. Viz  Using Cruise Control . 
Ukazatel směru
Image Shown Without Description  Rozsvítí se v případě aktivace směrového světla nebo výstražných světel. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo začne blikat rychleji, zkontrolujte žárovku.   Viz   Výměna žárovky
Otevřené dveře
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, když je zapnuto zapalování a některé ze dveří nejsou řádně dovřeny.
Elektrická parkovací brzda
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí při poruše elektrické parkovací brzdy.
Teplota chladicí kapaliny motoru
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, když je vysoká teplota motoru nebo chladicí kapaliny motoru. Co nejdříve zastavte a obraťte se na autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka motorového oleje
POZOR   POZOR:  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, nepokračujte v jízdě, ani když bude hladina oleje v předepsaném rozmezí. Nechte vozidlo zkontrolovat.

Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy nebo se spuštěným motorem, jedná se o závadu. Bezpečně zastavte vozidlo, jakmile to bude možné, a vypněte motor. Zkontrolujte hladinu oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje - 2,0l Duratorq-TDCi (DW) vznětový
Varovné kontrolky motoru
Image Shown Without Description  Kontrolka chybné funkce
Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování. Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla. Upravte styl jízdy (jeďte plynule a prudce nezrychlujte ani nebrzděte) a nechte vozidlo ihned zkontrolovat v servisu.
Image Shown Without Description  Varovná kontrolka pohonu
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu. Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy. Upravte styl jízdy (jeďte plynule a prudce nezrychlujte ani nebrzděte) a nechte vozidlo ihned zkontrolovat v servisu.
 Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí a zazní akustický signál jako připomenutí, že si máte zapnout bezpečnostní pás.   Viz   Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Varovná kontrolka předního airbagu
Image Shown Without Description  Pokud se varovná kontrolka během startování nerozsvítí, zůstane svítit nebo bliká, systém je pravděpodobně neaktivní.
Nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Kontrolka předních mlhových světel (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních mlhových světel.
Varovná kontrolka upozornění na námrazu
POZOR   POZOR:  I když teplota vzroste nad 4°C, není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud teplota venkovního vzduchu klesne pod 39 °F (4 °C).
Povolené přídavné topení na palivo
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí přídavného topení na palivo.
Přídavné topení na palivo je v provozu
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je přídavné topení na palivo právě v provozu.
Kontrolka žhavení
Image Shown Without Description  Je-li zapalování zapnuto, rozsvítí se tato kontrolka, pokud je ke startování nutné využít teplo žhavicí svíčky. Před startováním motoru počkejte, než kontrolka zhasne.
Po nastartování motoru by měla kontrolka zhasnout. Když je motor studený, měla by se kontrolka vždy na krátkou dobu rozsvítit.
Průhledový displej (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Pokud používáte adaptivní tempomat nebo systém varování před nárazem, může se za určitých okolností na čelním skle objevit červený světelný paprsek. Stejně tak se paprsek za účelem ověření funkčnosti objeví i při startování vozidla.
Kontrolka dálkových světel
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí dálkových světel. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Kontrolka asistenta rozjezdu do svahu
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud systém není k dispozici.
Otevřená kapota
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je zapnuto zapalování a kapota není řádně dovřená.
Asistent udržování v jízdním pruhu (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po aktivaci systému udržování v jízdním pruhu.
Zadní dveře otevřené
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud nejsou zadní výklopné dveře řádně dovřeny.
Závada tlumených světel
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud došlo k závadě žárovky světlometu tlumeného světla.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Image Shown Without Description  Pokud se kontrolka rozsvítí během jízdy, doplňte co nejdříve palivo.
Varování nízkého tlaku v pneumatikách
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí při poklesu tlaku v pneumatikách. Pokud kontrolka zůstane za jízdy nebo se spuštěným motorem rozsvícena, co nejdříve zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrolka se pro kontrolu funkčnosti krátce rozsvítí také po zapnutí zapalování. Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud začne blikat, nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Nízká hladina kapaliny do ostřikovače
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí, pokud je hladina kapaliny do ostřikovače čelního skla nízká.
Kontrolka čelních světlometů a parkovacích svítilen
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí předních světlometů nebo parkovacích svítilen.
Kontrolka zadní mlhovky
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po zapnutí zadních mlhovek.
Kontrolka řazení
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje stav, kdy přeřazením na vyšší nebo nižší rychlostní stupeň docílíte nižší spotřeby paliva a nižší tvorby emisí CO2. Ukazatel se nerozsvítí při silné akceleraci, brzdění nebo pokud je stlačen pedál spojky.
Omezovač rychlosti
Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje zapnutí omezovače rychlosti.   Viz   Omezovač rychlosti - Vozidla s: Tempomat
Varovná kontrolka řízení stability
Image Shown Without Description  Blikání kontrolky signalizuje zásah systému. Pokud kontrolka zůstane rozsvícena nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování, jedná se o poruchu. V případě závady se systém vypne. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.   Viz   Používání řízení stability
Kontrolka vypnutí programu jízdní stability
Image Shown Without Description  Kontrolka se rozsvítí po vypnutí systému. Zhasne, když systém znovu zapnete nebo když vypnete zapalování.   Viz   Používání řízení stability
Funkce rozpoznávání dopravních značek Zákaz předjíždění
Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje, že funkce rozpoznávání dopravních značek rozpoznala značku zákazu předjíždění.
Funkce rozpoznávání dopravních značek Omezení rychlosti
Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje, že funkce rozpoznávání dopravních značek rozpoznala aktuální omezení rychlosti. Pokud je zapnuté varování při překročení rychlostního omezení, kontrolka se rozsvítí po překročení aktuálního omezení rychlosti rozpoznaného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek.
Voda v palivu (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje nadměrné množství vody v palivovém filtru. Okamžitě vypusťte vodu.   Viz   Kvalita paliva