Image Shown Without Description
Potřebujete-li zajistit odtah vozidla, obraťte se na profesionální odtahovou službu, pokud jste členy programu silniční asistenční služby, obraťte se na poskytovatele silniční asistenční služby.
Doporučujeme používat pro odtah vašeho vozidla zvedací zařízení a vozíky nebo korbu. Neprovádějte odtah vozidla pomocí závěsných řemenů. Společnost Ford Motor Company neschválila postup odtahu vozidel pomocí závěsných řemenů. Může dojít k poškození vozidla, pokud je taženo nesprávně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Společnost Ford Motor Company vypracovala příručku pro odtahování vozidel pro všechny autorizované provozovatele odtahových služeb. Doporučte vašemu provozovateli odtahových služeb tuto příručku pro postupy připojení a odtažení vašeho vozidla.
Vozidlo s pohonem předních kol lze táhnout zepředu za předpokladu, že je k tomuto účelu použito odpovídající vybavení, kterým se zvednou přední kola vozidla ze země. Při takovémto tažení mohou zadní kola zůstat na zemi.
Přední kola vozidel s pohonem předních kol musí být při tažení zezadu umístěna na tažný podvozek pomocí zvedacího zařízení. Tím se zabrání poškození převodovky.
U vozidla s trvalým nebo vypínatelným pohonem všech kol je při odtahu třeba zvednout všechna kola (například umístit vozidlo pomocí zvedacího zařízení na tažný podvozek nebo korbu). Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k poškození převodovky, systému trvalého nebo vypínatelného pohonu všech kol nebo samotného vozidla.