V souladu s požadavky místních trhů některých zemí mohu být některá vozidla vybavena tažným hákem.
Umístění tažného háku
Pokud je vozidlo vybaveno šroubovacím tažným hákem, nachází se tento pod podlahou zavazadelníku.
Pokud vozidlo není vybaveno tažným hákem, můžete si hák zakoupit u prodejce.
Montáž tažného háku
Montážní bod tažného háku se nachází za přední maskou.
Poznámka:   Šroubovací tažný hák je opatřen levostranným závitem.Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček.Ujistěte se, zda je tažný hák zcela utažen.
Image Shown Without Description
K vypáčení krytu (1) použijte vhodný nástroj Použijte stranu krytu s výstupkem. Našroubujte tažný hák (2).