POZOR   POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy parkování (P). Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než několik sekund bude mít za následek snížení výkonu motoru. Za takových okolností se nemusí podařit udržet požadovanou rychlost, což může vést k vážnému zranění.
POZOR   POZOR:  Při pohybu řadicí pákou je nutné držet brzdový pedál sešlápnutý. Pokud nepodržíte brzdový pedál sešlápnutý, vozidlo se může dát neočekávaně do pohybu a způsobit majetkové škody, zranění či usmrcení osob.

Poznámka:   Nejspíše nebude možné přesunout volicí páku z polohy P, pokud ve vozidle nebude klíč s inteligentním přístupem.
Polohy řadicí páky
Image Shown Without Description
PParkování
RZpátečka
NNeutrál
DJízda vpřed
SSportovní režim
Chcete-li řadicí páku zařadit do požadované polohy, stiskněte tlačítko na její přední straně.
Poloha řadicí páky se zobrazí na displeji přístrojového panelu.
Parkování (P)
POZOR   POZOR:  Při přesouvání řadicí páky převodovky do parkovací polohy (P) musí vozidlo stát.

V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola a převodovka je zablokována. S řadicí pákou v této poloze lze nastartovat motor.
Poznámka:   Pokud otevřete dveře řidiče a nepřesunuli jste řadicí páku do polohy parkování (P), ozve se varovný tón.
Zpátečka (R)
POZOR   POZOR:  Při přesouvání řadicí páky převodovky do polohy zpátečky (R) musí vozidlo stát a motor běžet na volnoběh.

Chcete-li, aby se vozidlo pohybovalo dozadu, přesuňte řadicí páku do polohy zpátečky (R).
Neutrál (N)
POZOR   POZOR:  Vozidlo se může při zařazeném neutrálu (N) samovolně rozjet. Když opouštíte vozidlo, vždy zatáhněte parkovací brzdu.

V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola, ale převodovka není zablokována. S řadicí pákou v této poloze lze nastartovat motor.
Jízda vpřed (D)
Jízda vpřed (D) je nejčastěji používaná poloha, která se vyznačuje nejlepší spotřebou paliva a plynulostí jízdy. Pokud řadicí páku přesunete do polohy jízdy vpřed (D), umožníte vozidlu, aby se rozjelo dopředu a automaticky řadilo rychlostní stupně pro jízdu vpřed.
Převodovka zvolí vhodný rychlostní stupeň podle okolní teploty, stoupání vozovky, zatížení vozidla a požadavků řidiče.
Sportovní režim (S)
Sportovní režim aktivujete přesunutím řadicí páky do polohy sportovního režimu (S). Ve sportovním režimu zvolí převodovka optimální rychlostní stupeň pro nejlepší výkon. Zvolený rychlostní stupeň je obvykle nižší než v poloze jízdy vpřed (D) a řazení probíhá rychleji.
Automatická převodovka SelectShift™
Vaše vozidlo je vybaveno řadicí pákou automatické převodovky SelectShift. Automatická převodovka SelectShift poskytuje možnost přeřazovat na vyšší či nižší rychlostní stupeň podle potřeby.
Můžete zařadit nižší rychlostní stupeň, pokud otáčky motoru po zařazení nepřekročí maximální povolený limit.
Aby se motor nezastavil, převodovka SelectShift při nízkých otáčkách motoru automaticky zařadí nižší rychlostní stupeň.
Poznámka:   Pokud udržujete nadměrné otáčky motoru bez přeřazení, může dojít k poškození motoru.
Převodovka SelectShift automaticky nepřeřazuje na vyšší rychlostní stupeň, a to ani když se motor přiblíží limitu otáček, pokud není zcela sešlápnutý plynový pedál.
Dávejte pozor na kontrolku řazení, která vás upozorňuje, kdy zařadit, aby byl zajištěn nejvyšší výkon motoru a úspora paliva.
Zatažením za páčku + na volantu aktivujete převodovku SelectShift.
 • Zatažením za pravou páčku (+) zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
 • Zatažením za levou páčku (–) zařadíte nižší rychlostní stupeň.
Image Shown Without DescriptionSelectShift v poloze jízdy vpřed (D):
 • Poskytuje dočasný manuální režim pro provádění náročnějších manévrů, které vyžadují větší kontrolu nad řazením rychlostních stupňů (např. při vlečení nebo předjíždění). Tento režim bude udržovat zvolený rychlostní stupeň po určitou dobu v závislosti na zásahu řidiče (např. řízení nebo sešlápnutí plynového pedálu).
Režim SelectShift ve sportovním režimu (S):
 • Umožňuje trvalé manuální řazení rychlostních stupňů.
Ukončení režimu SelectShift:
 • Pokud je zařazena poloha pro jízdu vpřed (D), přesuňte řadicí páku do polohy pro sportovní jízdu (S) a poté zpět do polohy pro jízdu vpřed (D). Pokud je zařazena poloha pro sportovní jízdu (S), přesuňte řadicí páku do polohy pro jízdu vpřed (D) a poté zpět do polohy pro sportovní jízdu (S).
NEBO
 • Pouze u vozidel se vznětovým motorem: Na 3 sekundy podržte přepínač „+“ (je-li ve výbavě) nebo páčku na volantu „+“ (je-li ve výbavě).
Aktuálně zvolený rychlostní stupeň se zobrazuje na přístrojovém panelu. Pokud zvolíte určitý převodový stupeň, který však v aktuální situaci není možné zařadit (kvůli nízké rychlosti nebo příliš vysokým otáčkám motoru), aktuální převodový stupeň třikrát zabliká.
Poznámka:   Při plném sešlápnutí plynového pedálu může dojít k automatickému podřazení, aby byl zajištěn maximální výkon.
Uvolňovací páka nouzové parkovací polohy
POZOR   POZOR:  Při této akci je však třeba přesunout řadicí páku převodovky z parkovací polohy (P), což znamená, že se vozidlo může rozjet. Abyste tomuto samovolnému pohybu zabránili, vždy před provedením daného postupu zcela zatáhněte parkovací brzdu. V případě potřeby podložte kola klínem.
POZOR   POZOR:  Pokud je parkovací brzda zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
POZOR   POZOR:  Než se s vozidlem rozjedete, ověřte, že fungují brzdová světla.

Poznámka:   Na některých trzích je tato funkce neaktivní.
Vaše vozidlo je vybaveno funkcí vzájemného blokování brzdy a řazení, která brání přemístění řadicí páky mimo parkovací polohu (P), pokud je zapalování zapnuté a brzdový pedál není sešlápnutý.
Pokud nemůžete řadicí páku přesunout mimo parkovací polohu (P), když je zapnuté zapalování a sešlápnutý brzdový pedál, pravděpodobně došlo k závadě. Je možné, že došlo ke spálení pojistky nebo brzdová světla vozidla’ nefungují správně.   Viz   Tabulka s technickými údaji pojistek
Pokud není pojistka spálená a brzdová světla fungují správně, můžete řadicí páku přesunout mimo parkovací polohu (P) provedením následujícího postupu:
Image Shown Without Description
 1. Demontujte boční panel na pravé straně řadicí páky.
Image Shown Without Description
 1. Vyhledejte přístupový otvor.
Image Shown Without Description
 1. Do přístupového otvoru zasuňte šroubovák (nebo podobný nástroj), zatlačte na páku dopředu a přitom táhněte řadicí páku mimo parkovací polohu (P) do neutrální polohy (N).
 1. Odstraňte nástroj a namontujte panel zpět.
 1. Nastartujte motor a uvolněte parkovací brzdu.
Adaptivní učení automatické převodovky
Tato funkce může prodloužit životnost a zajistit rovnoměrnou citlivost řazení po celou dobu životnosti vozidla. U nového vozidla či převodovky lze zaznamenat tuhé řazení, měkké řazení nebo obojí. Tento stav je považován za normální a neovlivňuje funkci ani životnost převodovky. Adaptivní učení v průběhu času plně aktualizuje funkci převodovky.
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu
Poznámka:   Pokud motor není zahřátý na běžnou provozní teplotu, s vozidlem nehoupejte. Mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:   Nehoupejte vozidlem déle než jednu minutu, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky, pneumatik nebo přehřátí motoru.
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, můžete je vyprostit popojížděním vpřed a vzad s pravidelným zastavováním mezi jednotlivými přeřazeními.
Na každý rychlostní stupeň zlehka sešlápněte plynový pedál.