Poznámka:   Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia. Viz informace o systému SYNC.
Missing Image
AA/C: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, použijte funkci klimatizace s recirkulací vzduchu.
Poznámka: Za určitých podmínek (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace v činnosti i po vypnutí klimatizace.
BVyhřívané čelní sklo: Stisknutím tlačítka zapnete vyhřívání, které zbaví čelní sklo tenké vrstvy námrazy a odmlží jej.
CRecirkulace vzduchu: Stisknutím tlačítka přepnete mezi nasáváním venkovního vzduchu a recirkulací vzduchu v kabině. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze zkrátit čas potřebný k ochlazení interiéru (při použití společně se stisknutým tlačítkem A/C) a také zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Ve snaze předejít zamlžení oken se recirkulace vzduchu může automaticky vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě MAX A/C. Ve snaze zvýšit účinnost chlazení při horkém počasí se recirkulace vzduchu může automaticky zapnout či vypnout, pokud jste zvolili režim proudění vzduchu Panel nebo Panel/podlaha.
DVypínač: Stisknutím vypnete/zapnete systém. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
EVyhřívání sedadel: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání sedadel.   Viz   Vyhřívaná sedadla
FOdvětrávání sedadel: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete odvětrávání sedadel.   Viz   Sedadla s regulací klimatu
GOvládání teploty na pravé straně: Řídí nastavení teploty na pravé straně.
HOvládání otáček ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
IOvládání teploty na levé straně: Nastavuje teplotu na levé straně. Je-li vypnuto dvouzónové ovládání, slouží také k nastavení teploty pro pravou stranu.
Poznámka: Maximální rozdíl mezi nastavením pro levou a pravou stranu může být omezen. Pokud změníte nastavení tak, že rozdíl teplot překročí přípustnou hodnotu, změní se hodnoty pro obě strany.
JVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
KOdmrazování: Po stisknutí tlačítka se vzduch rozvádí do větracích a odmlžovacích otvorů u čelního skla. Rozvod vzduchu do výdechů v přístrojové desce a prostoru pro nohy se uzavře. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
LMAX. odmrazování: Stisknutím tlačítka zapnete odmrazování. Pro řidiče i spolujezdce je zvoleno nastavení HI, venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla a ventilátor se nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmlžení čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se také vyhřívání zadního okna.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
MAUTO: Stisknutím tlačítka AUTO zapnete automatický režim. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Nastavení otáček ventilátoru, rozvodu vzduchu, provozu klimatizace a vnějšího nebo recirkulovaného vzduchu za účelem ohřevu či chlazení a udržování požadované teploty. Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout podržením tlačítka po dobu delší než dvě sekundy.