POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a předpisy, které mohou určovat pravidla pro používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   Systém s dotykovou obrazovkou ovládá většinu funkcí audio systému. Viz informace o systému SYNC.
Image Shown Without Description
ASOUND: Stisknutím přejdete na nastavení výšek, středů, hloubek, vyvážení vpředu a vzadu a rozložení zvuku vlevo a vpravo.
BOtvor pro vkládání CD: Zde vložte disk CD.
CVysunutí: Stisknutím tlačítka vysunete disk CD.
DTUNE: Stisknutím tohoto tlačítka můžete ručně vyhledávat ve frekvenčním pásmu rádia. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání.
EHlasitost a napájení: Otáčením se nastavuje hlasitost. Stisknutím se systém zapíná a vypíná.
FSEEK a rychlý posun dopředu a dozadu: V režimu autorádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte jedno z těchto tlačítek. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím tohoto tlačítka předchozí nebo další skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu rychle přetáčet dozadu nebo dopředu.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay